Audiopedagog

Audiopedagogene ved HØR har offentlig avtale med HELFO og kan tilby kostnadsfri behandling og oppfølging av pasienter med nedsatt hørsel og andre hørselsrelaterte diagnoser.

Audiopedagogene kan behandle og gi opptrening av

  • Auditiv Verbal Terapi – Familiebasert trening
  • Auditiv Prosesseringsvanske
  • Forstyrrelser i lytteevne etter hodetraume
  • Musikkoppfattelse ved større hørselstap
  • Lyttetrening for å bedre taleoppfattelse

Ta kontakt med:

Guri Engernes Nielsen – Fagansvarlig audiopedagog

E-post: guri@hoer.no
Telefon: 47 31 39 33

Charlotte Caspari – Fagansvarlig audiopedagog

E-post: post@cc-audiopedagog.no
Telefon: 97 51 63 49

Audiopedagogene holder til ved

Hør Ullevål Stadion
Sognsveien 75 F (2 etasje)
0855 OSLO

Gratis sømløs og enkel kundeparkering i 1 time i Ullevaal stadion P-Hus rett under klinikken.

Vi lytter til ørene dine.