Lyttetrening og AVT

Audiopedagogene ved HØR har offentlig avtale med HELFO og kan tilby kostnadsfri behandling og oppfølging av pasienter med nedsatt hørsel og andre hørselsrelaterte diagnoser. De kan behandle og gi opptrening av

  • Auditiv Verbal Terapi – Familiebasert trening
  • Auditiv Prosesseringsvanske
  • Forstyrrelser i lytteevne etter hodetraume
  • Musikkoppfattelse ved større hørselstap
  • Lyttetrening for å bedre taleoppfattelse

Ta kontakt med:

Guri Engernes Nielsen – Fagansvarlig audiopedagog

mail: guri@hoer.no

telefon: 47 31 39 33

Charlotte Caspari – Fagansvarlig audiopedagog

mail: post@cc-audiopedagog.no

telefon: 97 51 63 49

Her holder vi til

Hør Klinikk Ullevål Stadion

Sognsveien 75 F (2 etasje)

0855 OSLO

Gratis sømløs og enkel kundeparkering i 1,5 time i Ullevaal stadion P-Hus rett under klinikken.