Kategori: Hørsel

Sliter du med å høre hva dine kolleger sier i møter?

Hørselsproblemer kan skape utfordringer for deg i både arbeidsliv og sosiale settinger.
Å anstrenge seg for å høre og få med seg all informasjon kan bli veldig krevende, og etter
hvert umulig. Mange blir overrasket over sin egen hørsel etter utredning.
Les historien til Grethe Helle, som har tatt steget med å anskaffe seg høreapparater hos HØR her.

Artikkel publisert av Gry Hartvigsen i Hjemmet våren 2022.