Kvinne lytter til lydene og holder hånden inntil hodet.

Dette visste du ikke om tinnitus

Her har du litt informasjon om ting du ikke visste om tinnitus og hva som bør gjøres for å behandle det. Kanskje du kjenner noen som har tinnitus?

Heldigvis er tilstanden mulig å behandle, i samarbeid med flinke audiografer. Det er imidlertid lurt å ha noen konkrete fakta på bordet om tilstanden, og det får du her.

Visste du at…

 

  • Tinnitus er opplevelse av lyd i øret som oppleves kun av personen som har tinnitus. Andre ord for dette er øresus eller ringing i ørene.
  • Tinnitus er et fenomen som omtrent 10% av befolkningen opplever jevnlig. Kun en del av disse har tinnitus som trenger behandling. Bare en liten andel er alvorlig plaget.
  • Opplevelse av tinnitus  i forhold til styrke varierer fra person til person. Noen hører ringelyd, for andre kan det være piping, klikking, fossefall eller lignende. Tinnitus kan opptre noen få timer av gangen, høres store deler av dagen, eller opptre konstant.
  • Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt tinnitus og årsaker til tinnitus.

 

Viste du at…

Ung gutt får ørene sine sjekket.
Ung gutt får ørene sine sjekket.

 

…du kan få hjelp om du er plaget av din tinnitus.

  • Ved hjelp av kyndig veiledning og behandling, kan man få hjelp til å lære seg å leve med sin tinnitus. Noen kan ha god hjelp av en rådgivningsamtale andre trenger mer dypere behandling.
  • Det finnes ingen ‘kur’ eller ‘quick fix’ mot tinnitus, men det finnes flere gode metoder som gjør at man kan få god hjelp hvis man er alvorlig plaget.
  • HØR tilbyr tinnitus rådgivning og behandling etter Tinnitus Retraining Therapy prinsippene utviklet av Dr. Pawel J. Jastreboff.
  • Målet med TRT er å gi tinnitusrammede mer kontroll over sin tinnitus, med hjelp av spesifikke metoder som omprogrammere hjernen til å ikke fokusere og prioritere tinnitus. Denne omprogramerngsprosessen kalles for habituering.
  • En TRT-behandling er en spesifikk prosess som tar sirka 6 -9 måneder eller mer før man opplever ønsket resultat. Hvor lenge en person har vært plaget av tinnitus påvirker hvor lang tid det tar å få god effekt av TRT behandling.