Høyfrekvent hørselstest

Jobber du med lyd til daglig? Vi tilbyr høyfrekvent hørselstest for deg som trenger å sjekke hele frekvensområdet. Kanskje er du nysgjerrig på hvor høyt opp i frekvensområdet du faktisk hører? Eller er nysgjerrig på om du har støyskader? Kanskje har du jobbet mye i støy eller ofte vært på konserter.

Pris: 1 100,-

Bestill time
Høyfrekvent hørselstest

En høyfrekvent hørselstest viser deg hvor i frekvensområdet støyskadene dine ligger. Hørselskurven viser også hvor store disse støyskadene er. Den viser deg sideforskjeller i hørselsoppfattelse mellom høyre og venstre øre. Musikere, artister, lydteknikere og produsenter utsettes daglig for mye og høy lyd. Det kan ha følger for hørselen din. Støyskader kan komme plutselig som følge av en episode av for sterk lyd. Eller komme gradvis etter for sterk lyd påkjenning over lengre tid.

Mange kan ha høyfrekvente hørselstap uten å vite det. Det vil si at lydbildet de opererer etter ikke nødvendigvis stemmer overens med det alle andre hører. Dette kan skape misforhold mellom produktet du tror du leverer som lydtekniker og det andre rundt deg faktisk hører. Høyfrekvente hørselstap kan skape feil oppfattelse av musikken og lyden du lytter til. Mange hodetelefoner og ørepropper kan nå justeres etter din hørselskurve og gi deg et perfekt lydbilde. For å kunne justere frekvensbilde til perfeksjon er det nødvendig å ta en høyfrekvent hørselstest for å vite akkurat hvordan hørselen din er. Vite terskler helt fra dyp bass og opp til de høyeste frekvensene som er mulig for deg å høre.

Det kan audiografene på HØR hjelpe deg med.

Høyfrekvent hørselstest gir deg riktig lydbilde

Et ungt menneske kan høre opptil 20 kHz. Vår audiograf starter en høyfrekvent hørselstest med å sjekke lyder fra 1000 Hertz og oppover i diskant. Så testes basshørselen til slutt, før det samme gjentas på det andre øret. Testen går helt opp til 20 000 Hertz, i kontrast til vanlige hørselstester som kun tester hørselen opptil 8000 Hertz. Disse spesial audiometrene som trengs for en slik avansert hørselstest har vi på HØR Ullevål Stadion, HØR Sandefjord og HØR Trondheim.

Ved gjennomført test får du en kurve kalt et audiogram. Dette viser hvordan hørselen din er i hele frekvensområdet. Den viser hvor høyt opp i frekvensene du har hørselsoppfattelse. Og den viser hvor støyskadene dine ligger. En støyskade kan være liten og kun for et smalt frekvensområde, eller ramme kraftigere og i et bredere frekvensområde. Informasjon fra audiografen din og audiogrammet ditt gjør at du enkelt kan justere lydnivået og lydbildet på jobb etter gitt resultat.

Denne tjenesten er primært beregnet for deg som jobber i musikk- eller lydbransjen, men er også inkludert i vår tinnitus- og nedsatt lydtoleranse-utredning. Ved å ta en høyfrekvent hørselstest kan du få et godt arbeidsverktøy slik at lydbildet blir optimalisert i dine lyd prosjekter.

Høyfrekvent hørselstest

Unikt tilbud for musikere og lyd bransjen

Hører du redusert og vil ha god nytteverdi av høreapparat vil du få informasjon om dette av audiografen. Du vil få informasjon om hvilke høreapparater som kan forsterke best mulig etter dine behov. Det er viktig å huske på at høreapparater ikke klarer å gi forsterkning på hele frekvensbildet. De mest avanserte gir kun forsterkning opptil 12 000 Hertz.

Husk at støyskader kan skje uansett hvor mye lyd du eksponeres for. Jobber du med dette til daglig, anbefaler vi å sjekke dette årlig.

Kilder: uio.lyd-og-decibel

Hørsel og tinnituseksperter- uten ventetid