orsak tinnitus?

Hvor vanlig er egentlig øresus?

Vi tar en titt på forskningen, for å se hvor utbredt problemet faktisk er.

De aller fleste mennesker opplever øresus fra tid til annen, men som regel går det fort over av seg selv. Derfor kan de som sliter med konstant og plagsom øresus ofte føle seg veldig alene om problemet. Kanskje opplever de at problemet bagatelliseres av personer som ikke er rammet, for hvor vanlig er egentlig plagsom og vedvarende øresus?

Store variasjoner i forskningsresultatene på øresus

For å finne svaret må vi se på forskningen. I sitt prosjekt brukte McCormack et al (2016) retningslinjene for Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-analyses (PRISMA), og søkte etter forskningsstudier i fem elektroniske databaser. De ønsket å finne prevalensen til øresus, samt prevalensen for plagsom øresus i verden. De undersøkte også årsaker til forskjellige prevalens tall blant studiene, og begrenset deres søk etter følgende kriterier:

  • Studiene var utført mellom 1. jan 1980 og 1. juli 2015.
  • Deltakerne var over 18 år.
  • Studiene var ikke begrenset til å gjelde spesielle grupper i samfunnet.
  • Studiene var ikke case-control-studier.

Resultatene til McCormack et al viste at forekomsten av øresus varierte fra 5,1% (Quaranta, Assennato og Sallustio, 1996) til 42,7% ( Gibrin, Melo og Mearchiori, 2013).

Forekomsten for plagsom tinnitus varierte fra 3,0% (Michikawa, Kikuchi, Saito, Mizurati, Okamato og Takebayashi, 2010) til 30,9% (Kim, Lee, An, Sim, Park, Kim, Lee, Hong og Choi, 2015).

Selv når de sammenlignet studier som brukte de mest vanlige formuleringene i spørsmålene om øresus (øresus som varer i mer enn 5 minutter av gangen), så de at forekomsten varierte kraftig. Resultatene strakk seg fra 11,9% (Fuji, Nagata, Nakamura, Kawachi, Takatsuka, Oba og Shimizu, 2011) til 30,3% (Sindhusake, Mitchell, Newall, Golding, Rochtchina og Rubin, 2003).

McCormack og teamet avdekket også forskjeller i forekomst basert på alder og kjønn. De så at forekomsten økte med økt alder opp til ca. 70 år, og at forekomsten var høyere blant menn enn kvinner. Funnene for plagsom tinnitus viste derimot ikke forskjell mellom kjønnene.

(American academy of audiology(2016)

I Norge har nesten 1 million øresus!

Opinion utførte i desember 2018 en markedsundersøkelse for HØR AS som avdekket at det i Norge er ca. 890 000 mennesker med øresus. Dette tilsvarer ca. 21% av befolkningen. Undersøkelsen viste en forskjell mellom kjønnene, der fordelingen av de som opplevde øresus var 60% hos mennene og 40% hos kvinnene. Prevalensen viste seg også forskjeller i alder, der størst forekomst fantes blant de over 60 år.

Behandling av øresus

HØR har audiografer med spesialkompetanse i utredning og behandling av øresus. Vi følger den anerkjente behandlingsmodellen TRT, Tinnitus Retraining Therapy, utviklet av P. Jastreboff. Hele 80 % som følger TRT behandling oppnår reduksjon i plagegrad. Noen opplever bedring med søvnkvalitet og reduksjon i opplevelse av lyden, og noen kan oppleve at tinnitusen som problem forsvinner helt.

Lurer du på om du burde ta tak i din øreus? Bruker du mye tid på å bekymre deg, eller hindrer øresusen deg i å få sove eller delta på aktiviteter? Da burde du ta kontakt.

Sammen finner vi ut om plagegraden din er så stor at det er hensiktsmessig med behandlingstiltak hos spesialist.  Ring oss gjerne hvis du har spørsmål, eller booke en time for utredning på vår avdeling HØR Klinikk Ullevål Stadion.

Kilder:

Quaranta, Assennato og Sallustio, 1996, Epidemiology of hearing problems among adults in Italy. Scandinavian Audiology Supplementum 42:9-13

Gibrin, Melo og Mearchiori, 2013, Prevalence of tinnitus complaints and probable association with hearing loss, diabetes, Mellitus and hypertension in elderly. CoDAS. 25(2): 176-180

Michikawa, Kikuchi, Saito, Mizurati, Okamato og Takebayashi, 2010, Prevalence and factors associated with tinnitus: a community-based study of Japanese elders. Journal of Epidemiology 20(4): 271-276

Kim, Lee, An, Sim, Park, Kim, Lee, Hong og Choi, 2015, Analysis of the prevalence and associated risk factors of tinnitus in adults. PLoS ONE. 10(5):e0127578

Fuji, Nagata, Nakamura, Kawachi, Takatsuka, Oba og Shimizu, 2011, Prevalence of tinnitus in community-dwelling japanese adults. Journal of Epidemiology 21(4):299-304

Sindhusake, Mitchell, Newall, Golding, Rochtchina og Rubin, 2003, Prevalence and characteristics of tinnitus in older adults: The Blue Mountains Hearing Study. International Journal of Audiology 42(5): 289-294

McCormak, Edmondson-Jones, Somerset og Hall, 2016, A systematic review of the reporting of tinnitus prevalence and severity. Hearing Research 337:70-79

American academy of audiology(2016, 14.07) What is the prevalence of Tinnitus worldwide? https://www.audiology.org/news/what-prevalence-tinnitus-worldwide-part-1