Synes du folk mumler? Det kan være nedsatt hørsel

Når man ikke lenger hører alle frekvenser i lydspekteret, kan det oppfattes som at folk mumler.

Hørsel er en svært viktig sans. Hvis hørselen din blir redusert kan det påvirke hverdagen din på mange forskjellige måter. Du kan bli mer sliten fordi du må anstrenge deg mye for å høre hva som blir sagt. Det kan føles svært krevende å være sosial, spesielt i situasjoner med mye bakgrunnslyd. En vanlig tanke er at folk mumler når de snakker til deg, men har du tenkt at det kan forklares med at enkelte lyder er vanskeligere for deg å høre? For noen kan dette bli så utfordrende at en reduserer sin sosiale aktivitet. Når andre hygger seg og ler, kan du føle deg utenfor fordi du ikke får med deg poenget i samtalen. De andre kan også tro at du er uinteressert i det de snakker om, og misforståelser kan fort oppstå.

Hørselstap kommer som oftest gradvis

De vanskeligste årsakene til nedsatt hørsel er støy- og aldersslitasje. Det kan være vanskelig å selv være bevisst på sin egen hørselsevne, og derfor er det ofte dine nærmeste som først merker at hørselen din har blitt redusert. De kan merke at du ikke reagerer på lyder fra omgivelsene som før, eller at du misforstår det de sier. De kan merke at du har økt volumet på din egen stemme, eller at du ønsker å ha volumet på TV-en høyere. Det er viktig med kunnskap om lyd og hørsel. Både du og de rundt deg vil ha godt utbytte av å få informasjon og kunnskap om lyd og hørsel hos en audiograf.

Språket består av forskjellige toner

Det er ofte de lyse tonene som forsvinner først når hørselen blir redusert. Det betyr at det er de lyse konsonantene som blir verre for deg å høre. Å føle at folk snakker utydelig eller mumler kan derfor være et tegn på nedsatt hørsel. Du hører ikke alle lydene de lager og derfor blir setningene utydelige.

Nettstedet sansetap.no forklarer hørselstap på følgende måte. En person kan høre en stemme, men ikke nødvendigvis nok til å oppfatte innholdet i det som blir sagt. Det kan oppfattes som at en mumler eller snakker for raskt og uartikulert. De viser et eksempel på hvordan språklydene våre er forskjellig plassert i frekvens, og viktigheten av å høre alle lydene for å få korrekt oppfattelse.

Eksempelet på dette er:

_ a _   _ u    _ ø _ e   _  _ a    _ e _   _ i e _ ?

K _ n   d _    h _ r _   h v  _    j  _ g   s _ _ r ?

Eller kombinert: Kan du høre hva jeg sier?

Den første linjen viser hva du hører når du ikke oppfatter de lyse tonene, og den andre linjen viser hva du hører hvis du ikke oppfatter de mørke tonene. Eksemplet viser at begge deler må til for å enkelt kunne forstå setningen.

Hørselstest uten henvisning eller ventetid

Er du usikker på om hørselen har blitt litt dårlig? Merker du at du må anstrenge deg for å følge med i samtaler? Misforstår du andre lettere enn før? Audiografer i HØR kan sjekke hørselen din uten henvisning og uten ventetid. Bestill en hørselstest og sjekk hørselen din i dag!

Kilde: sansetap.no