Tidlig start med bruk av høreapparat kan forhindre forandringer i hjernen

Selv små hørselstap fører til reorganisering av hjernen. Forskerne Julia Campbell og Anu Sharma ved University of Colorado at Boulder sine funn, tyder på at selv ved små hørselstap vil hjernen omstrukturere seg til fordel for andre funksjoner i hjernen, som for eksempel synet.

Kvinne får test med høreapparat hos HØR.

Denne omstrukturering fører til dårligere taleforståelse spesielt ved støy i omgivelsene. Ved tidlig bruk av høreapparat vil denne endringen kunne reverseres, avhengig av hvor tidlig man kommer i gang med hørselshjelpemidler.

Lange køer i påvente av høreapparat

I dag må vi mange steder vente for lenge på høreapparat i Norge. NRK rapporterte 16. oktober om opptil 49 ukers ventetid ved norske hørselssentraler. Dette er uheldig med tanke på å komme tidlig i gang med behandling for å forhindre eller reversere denne utviklingen.

Mange opplever selv kortere ventetid som lang sier Heidi Sabatier-Olne, fagsjef og audiograf hos hørselsbutikken HØR.

Hørselstap rammer flere enn du tror

Stigma rundt det å bruke høreapparat fører til at mange venter lenge med å erkjenne at de har fått hørselstap. Det gjør det enda viktigere å komme raskere i gang med behandlingen av hørselstap. Vi i HØR er opptatt av å alminneliggjøre hørselstap som en vanlig problemstilling. Vi ønsker å gjøre en innsats for å bedre tilgjengeligheten for rask hjelp og kompetente hørselstjenester for publikum på linje med for eksempel optikertjenester, sier Sabatier-Olne.

Reduksjon av stigma rundt hørsel og bruk av høreapparater er viktig for denne delen av folkehelsen på grunn av at tidlig bruk av høreapparat vil hjelpe til å redusere mange kjente risikofaktorer assosiert med ubehandlet hørselstap.

– Det er derfor store fordeler assosiert med å få hjelp tidlig, avslutter hun.

Fakta om hørsel

Over 1 millioner nordmenn vil i 2020 ha utfordringer med hørselen i følge Hørselshemmedes Landsforbund. Enda flere opplever jevnlig støy eller belastninger som kan skade hørselen på sikt. Kun ¼ av hørselshemmede oppsøker og får hjelp med sin hørselshemming i dag.

 

For mer informasjon kontakt:

Mads Haaland-Paulaen – mads@hearit.as                            Heidi Sabatier-Olne – heidi@hoer.no

Partner                                                                                       Fagsjef/Audiograf

Mobil: 992 48 655                                                                  Mobil: 957 77 625