Tidlig start med bruk av høreapparat kan forhindre forandringer i hjernen

Selv små hørselstap fører til reorganisering av hjernen. Forskerne Julia Campbell og Anu Sharma ved University of Colorado at Boulder, sine funn tyder på at selv ved små hørselstap vil hjernen omstrukturere seg til fordel for andre funksjoner i hjernen, som for eksempel synet. Denne omstrukturering fører til dårligere taleforståelse spesielt ved støy i omgivelsene.

Selv små hørselstap fører til reorganisering av hjernen. Forskerne Julia Campbell og Anu Sharma ved University of Colorado at Boulder, sine funn tyder på at selv ved små hørselstap vil hjernen omstrukturere seg til fordel for andre funksjoner i hjernen, som for eksempel synet. Denne omstrukturering fører til dårligere taleforståelse spesielt ved støy i omgivelsene. Ved tidlig bruk av høreapparat vil denne endringen kunne reverseres, avhengig av hvor tidlig man kommer i gang med hørselshjelpemidler.

I dag må vi mange steder vente for lenge på høreapparat i Norge. NRK rapporterte 16. Oktober om opptil 49 ukers ventetid ved norske hørselssentraler. Dette er uheldig med tanke på å komme tidlig i gang med behandling for å forhindre eller reversere denne utviklingen.

Mange opplever selv kortere ventetid som lang sier Heidi Sabatier-Olne, fagsjef og audiograf hos hørselsbutikken HØR.

 

Stigma rundt det å bruke høreapparat fører til at mange venter lenge med å erkjenne at de har fått hørselstap. Det gjør det enda viktigere å komme raskere i gang med behandlingen av hørselstap. Vi i HØR er opptatt av å alminneliggjøre hørselstap som en vanlig problemstilling. Vi ønsker å gjøre en innsats for å bedre tilgjengeligheten for rask hjelp og kompetente hørselstjenester for publikum på linje med for eksempel optikertjenester, sier Sabatier-Olne. Reduksjon av stigma rundt hørsel og bruk av høreapparater er viktig for denne delen av folkehelsen på grunn av at tidlig bruk av høreapparat vil hjelpe til å redusere mange kjente risikofaktorer assosiert med ubehandlet hørselstap. – Det er derfor store fordeler assosiert med å få hjelp tidlig, avslutter hun.

 

KORT OM HØRSEL

Over 1 millioner nordmenn vil i 2020 ha utfordringer med hørselen i følge Hørselshemmedes Landsforbund. Enda flere opplever jevnlig støy eller belastninger som kan skade hørselen på sikt. Kun ¼ av hørselshemmede oppsøker og får hjelp med sin hørselshemming i dag.

 

KORT OM HØR

HØR er en helt ny kjede med et helt nytt tilbud for alle som vil ta bedre vare på hørselen sin. For de fleste handler det om å forebygge skader ved å forstå og begrense de truslene som kan svekke eller ødelegge hørselen i hverdagen. For noen handler det om å behandle eller ta vare på en hørsel som allerede er skadet eller svekket. Barn og unge er spesielt utsatt for høy og skadelig lyd gjennom musikk-spillere, dataspill og konserter festivaler. Derfor vil HØR bl.a. føre hodetelefoner og løsninger som begrenser volumet til et nivå som ikke kan skade hørselen.

 

HØR vil samle ekspertisen og produktene som bidrar til bedre hørsel og tryggere lydopplevelser på ett sted. Tilbudet vil blant annet bestå av høreapparater, hodetelefoner, høyttalere, hørselvern, akustikkprodukter og spesialprodukter for tinnitus og øresus. Den raske teknologiske utviklingen innen hørsel har også ledet til en rekke innovative og nye produkter kjent som ”Hearables”.  I denne kategorien ønsker HØR å være ledende og vil blant annet tilby «in-ear»-produkter som gir brukeren anledning til å styrke og filtrere lyd basert på egne ønsker og behov.

 

For mer informasjon kontakt:

Mads Haaland-Paulaen – mads@hearit.as                            Heidi Sabatier-Olne – heidi@hoer.no

Partner                                                                                       Fagsjef/Audiograf

Mobil: 992 48 655                                                                  Mobil: 957 77 625