Kvinne får test med høreapparat hos HØR.

Tidlig start med bruk av høreapparat kan forhindre forandringer i hjernen

Denne omstrukturering fører til dårligere taleforståelse spesielt ved støy i omgivelsene. Ved tidlig bruk av høreapparat vil denne endringen kunne reverseres, avhengig av hvor tidlig man kommer i gang med hørselshjelpemidler.

Lange køer i påvente av høreapparat

I dag må vi mange steder vente for lenge på høreapparat i Norge. NRK rapporterte 16. oktober om opptil 49 ukers ventetid ved norske hørselssentraler. Dette er uheldig med tanke på å komme tidlig i gang med behandling for å forhindre eller reversere denne utviklingen.

Mange opplever selv kortere ventetid som lang sier Heidi Sabatier-Olne, fagsjef og audiograf hos hørselsbutikken HØR.

Hørselstap rammer flere enn du tror

Stigma rundt det å bruke høreapparat fører til at mange venter lenge med å erkjenne at de har fått hørselstap. Det gjør det enda viktigere å komme raskere i gang med behandlingen av hørselstap. Vi i HØR er opptatt av å alminneliggjøre hørselstap som en vanlig problemstilling. Vi ønsker å gjøre en innsats for å bedre tilgjengeligheten for rask hjelp og kompetente hørselstjenester for publikum på linje med for eksempel optikertjenester, sier Sabatier-Olne.

Reduksjon av stigma rundt hørsel og bruk av høreapparater er viktig for denne delen av folkehelsen på grunn av at tidlig bruk av høreapparat vil hjelpe til å redusere mange kjente risikofaktorer assosiert med ubehandlet hørselstap.

– Det er derfor store fordeler assosiert med å få hjelp tidlig, avslutter hun.

Fakta om hørsel

Over 1 millioner nordmenn vil i 2020 ha utfordringer med hørselen i følge Hørselshemmedes Landsforbund. Enda flere opplever jevnlig støy eller belastninger som kan skade hørselen på sikt. Kun ¼ av hørselshemmede oppsøker og får hjelp med sin hørselshemming i dag.

 

For mer informasjon kontakt:

Mads Haaland-Paulaen – mads@hearit.as                            Heidi Sabatier-Olne – heidi@hoer.no

Partner                                                                                       Fagsjef/Audiograf

Mobil: 992 48 655                                                                  Mobil: 957 77 625