Tinnitus eller nedsatt lydtoleranse?

Tinnitus?

Opplever du lyd i øret/ørene eller i hodet som ikke oppfattes av omgivelsene?

Nedsatt lydtoleranse?

Reagerer du negativt følelsesmessig eller med fysisk ubehag på spesifikke lyder som andre ikke reagerer negativt på, eller opplever du en unormal styrkeopplevelse på lyd?

Visste du at det finnes behandling?

Vi hos HØR tilbyr behandling for tinnitus og nedsatt lydtoleranse hos erfarne audiografer med spesialkompetanse på begge felt.

Et unikt helhetskonsept

Vi hos HØR tilbyr tinnitus og nedsatt lydtoleransebehandling etter den anerkjente behandlingsmetoden Tinnitus Retraining Therapy utviklet av Pawel Jastreboff. Hos HØR Klinikk har vi tilrettelagte omgivelser for fullverdig TRT-utredning og effektiv behandling av både tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Våre erfarne audiografer har videreutdanning i både TRT- behandling tinnitus og TRT-behandling nedsatt lydtoleranse. HØR samarbeider også med Oslos dyktigste audiopedagoger som kan tilby supplementerende kognitiv terapi ved behov.


Vi følger deg hele veien

Før behandlingen kan starte trenger vi en grundig kartlegging av plager for å kunne legge opp til et riktig og individuelt tilpasset behandlingsforløp. På utredningstimen foretar vi en omfattende hørselsutredning med utvidet frekvensområde, måling av ubehagsterskler og testing av otoakustiske emisjoner. Problematikken kartlegges med de originale TRT utredningsskjemaene. 

Behandlingen består av å gi informasjon om den nevrofysiologiske modellen som danner grunnlaget for fullverdig TRT behandling. Et viktig element i TRT behandling er personlig tilpasset veiledende rådgivning som kontinuerlig justeres ut i fra behandlingsforløpets fremdrift. Et annet viktig element er riktig bruk av lydstimulering. Dette kan omfatte bruk av høreapparater med forsterkning, lydgenerator med avfokuserings-lyd og/eller natthjelpemidler med avfokuserings-lyd.

HØR tilbyr en behandlingspakke som innebærer tilpasningstime av aktuelle lydhjelpemidler og individuelle månedlige oppfølgingstimer over en tidsperiode på 6 mnd. Ved behov for utvidet oppfølging settes det opp en videre behandlingsplan, enten med frittstående behandlingstimer eller en utvidet behandlingspakke. TRT kartleggingsskjema brukes underveis for å dokumentere fremgangen i behandlingen og mobilisere tiltak for mest mulig effektiv behandling.


HØR – en bedre hverdag

80 % som følger TRT-behandling hos TRT-utdannet audiograf oppnår behandlingseffekt. Noen opplever at reaksjonene på tinnitus reduseres og at den blir enklere å leve med, mens andre opplever at de negative reaksjonene blir borte og at signalet avtar eller forsvinner. 

TRT tinnitus-behandling har som mål å oppnå habituering til signalet. Det vil si at kroppen skal lære seg en ny fortolking av tinnitus-signalet som ikke utløser noen emosjonelle eller kroppslige negative reaksjoner. Hjernen omprogrammeres, slik at negativ respons på lyden elimineres. Når dette oppnås ligger alt til rette for at hjernen kan blokkere tinnitus-signalet før det når bevisstheten. 

TRT nedsatt lydtoleranse-behandling er ofte en svært effektiv behandling og vellykket behandling vil kunne fjerne denne problemstillingen helt. Det finnes flere typer nedsatt lydtoleranse og nøyaktig kartlegging er nødvendig for å iverksette riktig behandlingstiltak. Behandlingen har som mål å gjenopprette normale reaksjonsmønster på spesifikk lyd samt normal volumoppfatning.


Er du interessert i TRT behandling?

 

Bestill time Ullevål Stadion      

Les mer i vår brosjyre om Øresus eller nedsatt lydtoleranse?

HØR behandlings brosjyre

Ønsker du å vite mer ta kontakt med våre spesialister på tlf. 23 89 87 15 eller på mail audiograf@hoer.no