Audiopedagog

Audiopedagogene ved HØR har offentlig avtale med HELFO og kan tilby kostnadsfri behandling og oppfølging av pasienter med nedsatt hørsel og andre hørselsrelaterte diagnoser.

Audiopedagogene kan behandle og gi opptrening av

Offentlig avtale

Audiopedagogene ved HØR har offentlig avtale med HELFO og kan tilby kostnadsfri behandling og oppfølging av pasienter med nedsatt hørsel og andre hørselsrelaterte diagnoser.

Om du skal ha time hos audiopedagog må du ha en time hos lege og audiograf først. Her får du en grundig utredning og hørselstest med informasjon for videre behandling. For å få time hos audiopedagog må du ha en henvisning fra din lege. På HØR hjelper audiografene deg med å gjøre hørselsutredningen uten at du trenger å stå i den offentlige helsekøen. Dette gjør igjen at henvisningstiden til audiopedagog blir kortere, da audiografene kan hjelpe til med å ordne dokumentasjon som grunnlag for henvisningen din fra legen.

Når du får henvisning som skal underskrives av legen er det viktig at du får denne henvisningen fysisk tilbake hos legen. Dette er fordi henvisningen skal leveres til oss på HØR i resepsjonen eller til audiopedagogen direkte. Henvisningen skal ikke sendes inn til HELFO gjennom legen. Om dette skjer får ikke vi audiopedagoger tilgang til henvisningen lengre og en ny henvisning må skrives under. Når den underskrevede henvisningen er levert tilbake til audiopedagogen kan behandlingen begynne.

Audiopedagogene har også e-takst, slik at vi har mulighet til å ta behandlingstimene over sikkert videosystem i hele Norge.

Vi gjør oppmerksom på at avbestilling innen 24 timer før avtalt time ikke dekkes av Helfo, og vil bli belastet deg privat med gjeldende behandlingstakst hos Helfo.

Trykk her for henvisningskjema

AVT – Auditiv verbal terapi

AVT sertifisering betegnes internasjonalt som gullstandarden innen hørsels habilitering.  Den er evidensbasert og vi finner mer og mer forskning på det, også i Norden.

Lytting og talespråklige spesialister går gjennom mange hundre timer med trening og eksamen om; barns utvikling, språk, lytting og talespråk, kognisjon, audiologi, voksnes læringsstil, foreldreveiledning og familiesentrert intervensjon.  De får veiledning av en sertifisert mentor og jobber for at foreldre til hørselshemmede barn kan påvirke barnets utvikling på best mulig måte.

Auditiv verbal terapi er familiebasert trening. Studie på studie viser at foreldrene er sentrale ift barns utvikling.  Dette gjelder like mye, om ikke mer for barn med hørselstap.  Målet er at barn skal utvikle samtaleferdigheter for å kunne dele sine tanker og følelser og for å få og beholde venner.  Hørselen betyr veldig mye for dette.  Foreldrene lærer hva de kan gjøre i hverdagen for å styrke deres barns lytting og talespråklig utvikling.

Hvem er med på timene? Coaching av foreldre/foresatte er sentralt og de deltar aktivt: en er alltid til stede og andre familiemedlemmer, nære venner eller andre er velkomne.

Når kan vi begynne? Så fort et hørselstap er bekreftet.  Nyfødte barn blir screenet for et hørselstap og dette er ofte bekreftet innen de er 3-6 måneder gammel.  Andre barn blir oppdaget senere av forskjellige årsaker, men det er aldri for sent å ha mer fokus på lytteferdigheter.  AVT kan påbegynnes også før teknologien er på plass, høreapparater eller cochlea implantat for eksempel.  Det er alltid noe resthørsel å stimulere og det er viktig at foreldrene fortsetter å kommunisere og stimulere med lyd.

Er AVT kun for barn med Cochlea Implantat? AVT kan være verdifull uansett hvilken type hørselstap et barn har; ensidig, lett, moderat eller alvorlig – til og med kroniske mellomøre problemer.  Mange har sammensatte vansker men kan profitere av et fokus på lytting og talespråk. Barnet blir sett i et helheltlig perspektiv mtp; auditive eller lytteferdigheter; kognitive ferdigheter, kommunikasjon og lekeferdigheter, språk og talespråklig utvikling.  Utviklingen vurderes hele veien og nye mål settes sammen med foreldrene.

Tinnitus

Kognitiv terapi ved plagsom tinnitus (øresus) er en av de best dokumenterte behandlingsmetodene vi har i dag. Metoden er mest effektiv for deg som er svært bekymret for egen tinnituslyd eller har vansker med å fokusere på andre lyder eller situasjoner fordi tinnituslyden kommer i fokus. Har du begynt å miste gleden av sosiale aktiviteter? Blir du sint av ringing i øret? Har du vansker med å konsentrere deg på grunn av tinnitus?

Vanlige følgesplager ved tinnitus er ofte søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, stress, uro, angst og depresjon. Det kan være at du har utviklet noen av disse plagene i forbindelse med tinnitus, og her kommer også kognitiv atferdsterapi godt til sin rett. Metoden tar tak i tankesettet du har utviklet med tinnitus, og ugunstige atferdsmønster du får over tid med disse plagene. Dette er en svært effektiv behandling som gir deg verktøy til å få kontrollen tilbake i livet ditt og endre mønster som opprettholder plagene.

I tillegg vil du få tilpassede muskel- og avspenningsøvelser som kan redusere plagene ved tinnitus, da disse kan forsterkes av muskulære spenninger i særlig nakke og kjeveområdet. Muskelspenninger kan både opprettholde og forsterke tinnitus, men også gi deg dottfølelser eller en følelse av at noe i ørene vibrerer. Det kan også være at du har hatt et større stressnivå over tid og utviklet et dårligere pustemønster, som er svært godt dokumentert spiller inn på kroppens håndtering av stress. Ved søvnproblem kan også avspenningsøvelser være til stor hjelp, men her supplerer vi med mentale øvelser når det er nødvendig.

Det er trening og mange små endringer som skal til for at tinnitus ikke blir plagsom eller ikke oppfattes lengre, og dette hjelper vi audiopedagogene deg med. Denne behandlingen vil du kunne få igangsatt etter at audiografene på HØR har gjort en TRT-utredning eller en annen øre nese hals klinikk har gjort en grundig hørselsundersøkelse. På HØR har audiografene spesialkompetanse på å utrede og behandle tinnitus, og de vil gi deg informasjon og råd til videre behandling. Mange blir anbefalt eller tar initiativ selv til å både følge behandling hos audiograf og audiopedagog. Da får du behandling fra de to beste metodene vi har i dag for plagsom tinnitus.

Hyperakusis

Får du ubehag i ørene når du tar ut av oppvaskmaskinen? Kjennes det ut som du bør holde for ørene når du hører glass som klirrer, barn som skriker eller trafikk i regnvær? Dette kalles hyperakusis og er en form for nedsatt lydtoleranse eller lydsensitivitet og kan ofte opptre sammen med tinnitus.

Hyperakusis blir påvirket av mange ulike belastninger i livet, som søvnvansker, sykdom eller vanskelige perioder i livet. I mange tilfeller er hyperakusis assosiert med uro, fysisk ubehag, dottfølelse, angst og unngåelsesatferd ved lyder. Her kan det være svært gunstig å få behandling med kognitiv terapi hos audiopedagog da denne behandlingen blant annet tar tak i atferden som påvirker og opprettholder plagene.

I kognitiv terapi utfører vi eksponeringsterapi som går ut på å trene på de lydene man blir plaget av slik at man får en ny toleranse for disse lydene. Du blir da kvitt lydsensitiviteten.

Har du både hyperakusis og tinnitus kommer virkelig kognitiv terapi til sin rett. Vanlige følgesplager ved tinnitus og hyperakusis er søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, stress, angst og depresjon. Disse behandles svært godt med kognitiv terapi.

I tillegg vil du få tilpassede muskel- og avspenningsøvelser som kan redusere plagene ved tinnitus og hyperakusis, da disse kan forsterkes av muskulære spenninger i særlig nakke og kjeveområdet. Det kan også være at du har hatt et større stressnivå over tid og utviklet et dårligere pustemønster, som er svært godt dokumentert spiller inn på kroppens håndtering av stress.

Audiografene på HØR har spesialkompetanse på å utrede hyperakusis. I denne utredningen blir ubehagsterskler dine for lydstyrke målt, i tillegg til at det utredes hvilke lyder du reagerer for sterkt på, og hvordan du reagerer. Les mer om den unike utredningen og behandlingen audiografene på HØR kan tilby her.

Hyperakusis og barn

Om det er barn som er lydsensitiv tilpasser vi kognitiv terapi til det utviklingsnivået de er på. Vi setter vi av tid til å forklare litt hva som er farlige høye lydnivåer og hva som er helt ufarlig. Vi legger også opp til meg lekbasert lyttetrening hvor man går på lydjakt, og øver på kortere og mer lekne pusteøvelser. Jo yngre barnet er jo mer anbefalt er det at foreldrene er med på timene. Vi vil også sette av tid til foreldreveiledning. På større barn vil det bli mer bruk av apper og Youtube i treningen, og veiledning i bruk av øreklokker/propper.

Hyperakusis med eller uten tinnitus blir dekket av HELFO hos audiopedagogene, da vi jobber innenfor spesialisthelsetjenesten. Denne behandlingen vil du kunne få tildelt etter at audiografene på HØR eller en annen øre nese hals klinikk har gjort en grundig hørselsundersøkelse først. Du kan også få godt utbytte av å både gå i kognitiv terapi, og TRT-behandling hos audiografene på HØR.

Misofoni

Misofoni er en form for nedsatt lydtoleranse og gir sterke følelsesmessige reaksjoner og ofte mye fysiske spenninger knyttet til lyder. Blir du rasende av smatting, tygging, svelging eller pusting? Plages du veldig av lyder fra naboer gjennom veggen? Det kan også være at du ikke klarer å sitte på lesesal fordi tastaturlyder, penneklikking eller snufsing fra andre tar all fokus for deg. Dette er bare noen av de vanligste lydene som kan gi både sinne og nedstemthet, men i praksis kan man reagere på nesten hva som helst av lyder. Skam er også en vanlig følelse å sitte igjen med, da du kanskje opplever at du gang på gang mister litt kontrollen over følelsene dine i situasjoner hvor andre ikke reagerer.

Misofoni kommer med mye unngåelsesatferd. Hos audiopedagogene får du god behandling gjennom at vi trener på å lytte til lydene på en unik måte som gir deg et annet forhold til dem. Du vil også få muskelavspenningstrening da misofoni ofte gir sterke muskelspenninger. Du vil også få god opplæring i kognitive verktøy for å få kontroll over ubehaget du opplever av lydene som trigger deg.

Når du foretar en utredning for misofoni hos audiografene på HØR, vil audiografene informere deg om hvilke behandlingstiltak som anbefales akkurat deg og din problematikk. Ofte er det hensiktsmessig å følge behandling både hos audiograf og audiopedagog.

Misofoni og barn og ungdom

For barn og unge kan misofoni være ekstra forstyrrende både på skole og i hjemmet. For barn legger vi til rette for øving som er tilpasset deres utviklingsnivå, men det krever en del foreldreoppfølging da det er mye hjemme-trening for å få kontroll på misofoni.

Ungdommer har ofte en litt ekstra utfordring med seg, da de går gjennom store utviklingsendringer. Ungdommer har særlig et utbytte av å bruke lydgenerator med samarbeid med audiografer samtidig som de får audiopedagogisk oppfølging(link). Behandling av ungdommer krever et godt samarbeid og det er viktig at ungdommen er godt motivert til behandlingen og kan følge opp timene på en ordentlig måte da det er mye hjemmearbeid. Dette er et viktig premiss for å gå i behandling. Både ungdommene og vi ønsker å bedre plagene ved misofoni, men i noen tilfeller anbefaler vi at vi venter med å gjennomføre behandlingen til man er med moden. Dette er fordi det er veldig tidkrevende med lyttetrening, og for at behandlingen skal lykkes kreves det at ungdommene får god struktur på hjemme-treningen og følger opp råd og oppgaver godt.

Misofonibehandling hos audiopedagog blir dekket av HELFO, da vi jobber innenfor spesialisthelsetjenesten. Denne behandlingen vil du kunne få henvisning til fra legen din, men det er anbefalt å gjøre en grundig hørselsundersøkelse hos audiograf først. Les her om utredning for misofoni hos HØRs spesialutdannede audiografer.

Vi som audiopedagoger har mulighet for å ha timene over video, slik at det spiller ingen rolle hvor i landet du bor for å få oppfølging. Behandlingen hos audiopedagogene kombineres ofte med behandling og bruk av lydgenerator hos audiografene på HØR. Lydgeneratorer kan du kjøpe uten ventetid hos HØR eller få tildelt via en offentlig øre-nese-hals klinikk.

Hørselshjelpemidler- opplæring og trening

Med en henvisning fra din lege kan du få oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler hos våre audiopedagoger.

Kanskje ønsker du å strømme lyden direkte fra mobilen til høreapparatet? Vil du ta i bruk app fra høreapparat-leverandør for å selv kunne styre dine høreapparater? Eller har du behov for å strømme lyden fra TV-en rett til høreapparatet? Da kan vi hjelpe deg!

Vi bistår i søknadsprosessen til NAV Hjelpemiddelsentralen på de hørselshjelpemidlene som du har ønske og behov for. Kanskje har du noen hjelpemidler fra tidligere som kan byttes ut til noe som fungerer bedre for deg. Kanskje har du behov for noen hørselshjelpemidler som du ikke har fra før, og som du trenger ny informasjon om og opplæring i.

Har du behov for varslingsutstyr hjelper vi deg slik at du blir satt i kontakt med riktig avdeling og fagpersonell i din aktuelle kommune. Det finnes gode løsninger for deg som er hørselshemmet og har behov for brannvarsling, dørklokke, vekking, telefon etc.

Våre audiopedagoger tar hjemmebesøk. Vi kommer hjem til deg, tar oss god tid og gir deg opplæring i ditt hjem. Slik slipper du påkjenningen med å dra til behandler, og vi ser av erfaring at du mottar informasjonen og lærer bedre når du er i trygge og kjente omgivelser.

Audiopedagogene har offentlig avtale med HELFO, og tilbyr kostnadsfri konsultasjon for deg som kunde.

Vi hjelper deg gjerne med:

– Søknad av hørselshjelpemidler til NAV Hjelpemiddelsentralen
– Opplæring i bruk av app til høreapparater
– Tilbehør og streamerløsninger til:

  • Telefon
  • TV
  • Musikk
  • Samtale

Musikktrening – for å forbedre musikkopplevelsen

Musikktrening er for deg som har fått et hørselstap hvor det å høre på musikk har blitt en utfordring og hvor du kanskje har sluttet helt å høre på musikk.

Det spiller ingen rolle om du er høreapparatbruker eller CI (cochlea implantat) bruker. Det spiller heller ingen rolle om du utøver musikk og sang i hverdagen eller om du har små kunnskaper om musikk. Musikktreningsprogrammet baserer seg på å finne fram til et klangbilde som er best mulig for hørselstapet og hvor det gis hjelp til opptrening i bruk av hørselsteknisk utstyr og annet teknisk utstyr for avspilling av musikk og musikkvideoer. Det vil bli brukt både tekster til sanger og keyboard for trening i oppfattelse av tonehøyde. I hovedsak vil musikktreningen foregå individuelt, men det kan også bli satt opp trening i grupper.

Sangtrening kan også være en del av musikktreningen. Sangtrening utvikler gehøret som henger sammen med lyd og musikkoppfattelsen i hjernen. Om du har CI eller høreapparat vil sangtrening kunne hjelpe utviklingen av lydoppfattelsen. Ved slik trening kan man få økende mestring og glede av musikk både som lytteopplevelse eller utøvelse. Om du ønsker å delta med andre i uttrykkelse av musikk gjennom kor, band eller ønsker mer selvtillit på egne sangevner, kan denne treningen være noe for deg.

Det er aldri for sent å starte med musikktrening. En eldre høreapparatbruker (94) som har fulgt et individuelt musikktreningsprogram hos oss over noen måneder kunne konstatere: «Jeg hadde liten tro på at jeg ville få noe utbytte av musikktreningen da jeg både har et stort hørselstap og jeg ikke hadde hørt på musikk på nærmere 15 år. Nå hører jeg på musikk nesten hver dag og det har blitt en ny glede i livet mitt».

Mer om hørselstap og musikk, samt tips til aktiv lytting på musikk, les her.

APD- Auditive prosesseringsvansker

Hva er Auditiv prosessering?  Auditiv prosessering er et annet ord for lytting.  Det har å gjøre med hvordan hjernen forstår det vi hører.  Dette er ikke alltid så enkelt som de fleste tror.  Hørselen er nødvendig for å oppfatte lyder, lytting er nødvendig for å tolke det vi hører.

Hva er APD?  APD er en hørsels- og kommunikasjonsvanske som har vært lite kjent.  Nå er det mulig å teste for dette. Mange opplever hørselsvansker men får påvist normal hørsel ved testing hos audiograf.  De beskriver imidlertid store vansker med å forstå det andre sier, spesielt i støyfylte omgivelser.  For voksne kan dette betyr at de har opplevd mange år med misforståelser og at de bruker mye energi på lytting.  Vansker med lytting kan føre til usikkerhet og angst.

Hvordan finner jeg ut om jeg eller barnet mitt har APD? Ikke alle lyttevansker betyr at man har APD.  APD kan forekomme sammen med andre vansker som ADHD, språkvansker osv. og det er viktig å ha best mulig informasjon om egne vansker slik at de riktige tiltak kan prøves ut.  Dette betyr at det er lurt å foreta en tverrfaglig vurdering ved PPT, BUP eller nevropsykolog.

Hvor kan jeg teste meg? Det norske APD testbatteriet brukes hovedsakelig ved ØNH avdelinger på høresentraler. Testbatteriet gir konkret informasjon og gjør det mulig å sette i gang spesifikke, individrettede tiltak. Det er viktig å forstå testresultatene og vanskene som påvirker hverdagen.  Det er også viktig at andre forstår vanskene.  Lyttetrening, bevisstgjøring og eventuelle tekniske hjelpemidler kan bidra til bedre lytte ferdigheter.

Vi har kompetansen til å hjelpe deg på HØR!

Ta kontakt med:

Monica Svanlind – Audiopedagog
E-post: audiopedagog.monica@gmail.com
Telefon: 98 22 97 78

Birgitte Notø Nesje – Audiopedagog
E-post: audiopedagog.birgitte@gmail.com
Telefon: 94 06 67 75

Gelawesh Aliassi – Audiopedagog
E-post: audiopedagog.gelawesh@gmail.com
Telefon: 94 09 23 39

Tina Trones – Audiopedagog
E-post: audiopedagog.tina@gmail.com
Telefon: 95 10 98 93

Charlotte Caspari – Audiopedagog, Logoped og Auditiv Verbal terapeut

E-post: charlotte@lytteogtale.no
Telefon: 97 51 63 49

Guri Engernes Nielsen – Fagansvarlig Audiopedagog
E-post: audiopedagog.guri@gmail.com
Telefon: 47 31 39 33

Audiopedagogene holder til ved

Hør Ullevål Stadion
Sognsveien 75 F (2 etasje)
0855 OSLO

Gratis sømløs og enkel kundeparkering i 1 time i Ullevaal stadion P-Hus rett under klinikken.

Vi lytter til ørene dine.