Hør-akademiet

audiograf@hoer.no
23 89 87 15

Bimodal nevromodulasjon, tinnitus
Fagleder Heidi holder foredrag på Etterutdanning 2023 for audiografer og audiologisk fagpersonell.
Hørs audiopedagoger på workshop i Kognitiv Adferdsterapi (CBT) med Dr. Hashir Aazh
Cecilie kurser i verifisering av høreapparat under fagdag
TRI 2023 i Dublin. Internasjonal konferanse om tinnitusforskning og fremtidens løsninger.
Tinnitus kurs HLF Hør audiograf læring
Elise fra Hør holder foredrag for HLF om tinnitus og behandling
Hør foredrag etterutdanning audiografer misofoni tinnitus fonofobi
Heidi holder foredrag om misofoni og ubehag. Etterutdanning for audiografer og audiologisk helsepersonell 2022
lenire bimodal nevromodulasjon tinnitus odense audiograf, audiologist, hør, foredrag, lecture, congress
Hør deltar på konferanser verden over. Her fra Odense, der Heidi holdt foredrag om bimodal nevromodulasjon
Deling av kunnskap på tvers av fag er viktig. Her kurs fra Audiopedagog Guri
tinnitus Jastreboff hør kurs course
Hør på kurs med Dr Jastreboff i nedsatt lydtoleranse

 

Hør-akademiet er vårt dedikerte opplæringsorgan som sikrer kontinuerlig oppdatering og faglig utvikling for våre ansatte. Gjennom et grundig opplæringsløp får alle våre audiografer spisskompetanse på blant annet tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Fagdager og ukentlige fagmøter sørger for kontinuerlig kompetanseheving og at vi i Hør jobber sammen som et team – uavhengig av klinikk.

 

Vi har en lidenskap for faget og for kundeomsorg. Hos oss får du rask og profesjonell hjelp uten ventelister eller henvisning, samtidig som vi opprettholder høy kvalitet på våre tjenester og god kompetanse blant våre ansatte.

 

 

 

 

Hør-akademiet er også aktiv i det internasjonale forskningsmiljøet og Fagansvarlig Heidi Sabatier-Olne holder jevnlig foredrag på konferanser om tinnitus-, misfoni- og hyperakusis-tematikk.
I tillegg deltar våre ansatte årlig på viktige relevante konferanser og etterutdanning i inn- og utland for å alltid være faglig oppdatert.
Hos Hør skal du være trygg på at du får den beste forskningsbaserte behandlingen.

 

Hos Hør måler vi all behandling kvantitativt. Dette vil si at vi samler statistikk på utfall og progresjon på all behandling hos oss. Dataene er anonymisert og på gruppe-nivå. Dette gjør at vi alltid vet hvor effektiv ulike behandlinger er og kan sikre kvaliteten med gode data til en hver tid. Hør har også som mål å publisere forskning i internasjonale tidsskrifter og fagjournaler. 

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid