HØR-akademiet

audiograf@hoer.no
23 89 87 15

 

HØR-akademiet er vårt dedikerte opplæringsorgan som sikrer kontinuerlig oppdatering og faglig utvikling for våre ansatte. Gjennom et grundig opplæringsløp får alle våre audiografer spisskompetanse på blant annet tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Fagdager og ukentlige fagmøter sørger for kontinuerlig kompetanseheving og at vi i HØR jobber sammen som et team – uavhengig av klinikk.

 

Vi har en lidenskap for faget og for kundeomsorg. Hos oss får du rask og profesjonell hjelp uten ventelister eller henvisning, samtidig som vi opprettholder høy kvalitet på våre tjenester og god kompetanse blant våre ansatte.

 

 

 

 

HØR-akademiet er også aktiv i det internasjonale forskningsmiljøet og Fagansvarlig Heidi Sabatier-Olne holder jevnlig foredrag på konferanser om tinnitus-, misfoni- og hyperakusis-tematikk.
I tillegg deltar våre ansatte årlig på viktige relevante konferanser og etterutdanning i inn- og utland for å alltid være faglig oppdatert.
Hos HØR skal du være trygg på at du får den beste -forskningsbaserte- behandlingen.

 

Hos HØR måler vi all behandling kvantitativt. Dette vil si at vi samler statistikk på utfall og progresjon på all behandling hos oss. Dataene er anonymisert og på gruppe-nivå. Dette gjør at vi alltid vet hvor effektiv ulike behandlinger er og kan sikre kvaliteten med gode data til en hver tid. HØR har også som mål å publisere forskning i internasjonale tidsskrifter og fagjournaler. 

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid