Hørseltest

Våre erfarne audiografer gir deg en god og grundig oversikt over din hørsel

Hørselsutredning voksne

Pris: 1400,-

Hørselsutredning også kalt hørselstest av voksne er en grundig undersøkelse av hørselen din. Denne utredningen består av flere forskjellige hørselstester, både rentone-test med luftledning og benledning. I tillegg utføres også en taletest som viser din evne til å oppfatte ord.

Din audiograf går grundig gjennom dine testresultater. Dette gir deg god kunnskap og økt forståelse om din hørsel.

Bestill time
Hørselstest hodetelefoner

Hørselsutredning barn 5-17 år

Pris: 1100,-

Hørselsutredning av barn og unge fra 5-17 år er basert på samme testbatteri som hørselstest av voksne. Barn kan ha ulik evne til å sitte konsentrert og gi sikker respons, og audiografen vil derfor tilrettelegge og tilpasse testene. Er barnet under 5 år eller har vansker med å gi respons må barnet henvises til offentlig høresentral som utfører barneaudiometri.

Bestill time

Høyfrekvent hørselstest

Pris: 1100,-

Jobber du med lyd til daglig? Vi tilbyr høyfrekvent hørselstest for deg som trenger å sjekke hele frekvensområdet. Kanskje er du nysgjerrig på hvor høyt opp i frekvensområdet du faktisk hører? Kanskje har du jobbet mye i støy eller ofte vært på konserter. En høyfrekvent hørselstest viser deg hvordan hørselen din er helt opp til 20 000 Hz og gir deg et overblikk på hva du eventuelt bør kompensere for om du jobber med EQ.

Bestill time
høyfrekvent hørselstest high frequency hearing test

Hørselstest til attest

Pris: 690,-

Hørselstest til attest er en rentone-test i frekvensområdet 250 til 8000 Hz. Dette er testen for deg som trenger en attest i forhold til helsekontroll, arbeid eller i forbindelse med å søke på utdannelse. Vi fyller inn verdiene dine i helseskjema hvis du medbringer dette i tillegg til at du får med deg audiogrammet.

Bestill time
attest politi brannvesen forsvar millitæret

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid