Hørseltest

Er du lei av å be folk om å gjenta seg, eller å ikke få med deg poenget? Er du lei av å misforstå? Har du et barn som du mistenker har nedsatt hørsel? Vi utfører også hørselstester for alle typer attester og søknader.

Priser hørselstest:

Hørselsutredning voksen 1400,-
Hørselsutredning barn 5-17 år 1100,-
Høyfrekvent hørselstest 1100,-
Hørselstest til attest 650,-

Bestill time

Hørselsutredning voksen

Les mer

Hørselsutredning barn 5-17 år

Les mer

Høyfrekvent hørselstest

Les mer

Hørselstest (attest/helsekontroll)

Les mer

Hørselsutredning voksne

Pris: 1400,-

Hørselsutredning også kalt hørselstest av voksne er en grundig undersøkelse av hørselen din. Denne utredningen består av flere forskjellige hørselstester, både rentone-test med luftledning og benledning. I tillegg utføres også en taletest som viser din evne til å oppfatte ord.

BESTILL TIME LES MER

Hørselsutredning barn 5-17 år

Pris: 1100,-

Hørselsutredning av barn og unge fra 5-17 år er basert på samme testbatteri som hørselstest av voksne. Barn kan ha ulik evne til å sitte konsentrert og gi sikker respons, og audiografen vil derfor tilrettelegge og tilpasse testene. Er barnet under 5 år eller har vansker med å gi respons må barnet henvises til offentlig høresentral som utfører barneaudiometri.

BESTILL TIME LES MER

Høyfrekvent hørselstest

Pris: 1100,-

Jobber du med lyd til daglig? Vi tilbyr høyfrekvent hørselstest for deg som trenger å sjekke hele frekvensområdet. Kanskje er du nysgjerrig på hvor høyt opp i frekvensområdet du faktisk hører? Eller er nysgjerrig på om du har støyskader? Kanskje har du jobbet mye i støy eller ofte vært på konserter.

En høyfrekvent hørselstest viser deg hvor i frekvensområdet støyskadene dine ligger. Hørselskurven viser også hvor store disse støyskadene er. Den viser deg sideforskjeller i hørselsoppfattelse mellom høyre og venstre øre. Musikere, artister, lydteknikere og produsenter utsettes daglig for mye og høy lyd. Det kan ha følger for hørselen din. Støyskader kan komme plutselig som følge av en episode av for sterk lyd. Eller komme gradvis etter for sterk lyd påkjenning over lengre tid.

BESTILL TIME LES MER

Hørselstest til attest

Pris: 650,-

Hørselstest til attest er rentone-test i frekvensområdet 250 til 8000 Hz. Dette er testen for deg som trenger en attest i forhold til helsekontroll, arbeid eller i forbindelse med å søke på utdannelse. Vi fyller inn verdiene dine i helseskjema hvis du medbringer dette i tillegg til at du får med deg audiogrammet.

Våre audiografer tester hørselen med rentoner med hodetelefoner i et støyfritt rom og finner dine høreterskler på frekvensene 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 og 8000  Hertz. Hvis du medbringer et skjema for utfylling av høreterskler, så vil våre audiografer fylle ut dette skjemaet for deg i tillegg til at du får med deg en attestert utskrift av audiogrammet ditt,

En hørselstest til attest vil ikke være en fullstendig hørselsutredning, da en slik hørselstest ikke inkluderer testing med benledning og taleaudiometri. Men er du usikker på din egen hørsel, og ønsker en enkel sjekk er dette en god start. Finner audiografen noe som bør utredes videre, vil du få anbefaling om videre hørselstesting eller videre medisinsk utredning hos lege.

BESTILL TIME

Hørsel og tinnituseksperter- uten ventetid