Hørselstest

Er du lei av å be folk om å gjenta seg, eller å ikke få med deg poenget? Er du lei av å misforstå? Lurer du på hvordan du hører? Hos HØR får du hørselstest på dagen, uten ventetid og henvisning.

Vi utfører også hørselstester for alle typer attester og søknader.

Nå med klinikker i Oslo, Sandefjord og Trondheim.

Pris: 1 300,-

Bestill time

Hørselstap påvirker flere og flere. I dag har én million nordmenn problemer med hørselen, og siden vi eksponeres for mer og høyere lyd enn tidligere vil antallet bare stige. Hvis du tror du er en av dem, kan det lønne seg å ta en hørselstest hos HØR.

Husk: Jo tidligere du får svaret, jo bedre er det. Hørselssystemet må nemlig stimuleres med lyd for å opprettholde taleforståelsen.

Hvem tar hørselstest?

Audiografer er yrkestittelen på de som tar hørselstest. Audiografen vil først sjekke øregangene dine med et otoskop, for å se hvordan tilstanden til øregangen og trommehinnen er. Det er veldig viktig at øregangen er ren og frisk når vi skal måle hørselen din. Har du ørevoks har vi spesialutstyr for å fjerne dette slik at vi først kan rense øregangen og så utføre hørselstesten etterpå.

Audiografen kan også måle bevegeligheten til trommehinnen med et tympanometer. Et tympanometer lar oss måle om du har riktig trykk, overtrykk eller undertrykk på trommehinnen.

Vi bruker deretter et audiometer for å måle hørselen. Hørselstesten gjøres i et lydisolert rom for å sikre at du ikke blir forstyrret av lyder fra omgvielsene. Du får presentert toner i ulik styrke og frekvens, på ett øre av gangen. Hver gang du hører noe signaliserer du dette til audiografen ved hjelp av en svarknapp. På den måten ser vi hvor høretersklene dine ligger på alle frekvensene vi måler. Høretersklene dine er lik de laveste lydene du hører.

Har du nedsatt hørsel på den første testen der du hører lyden gjennom hodetelefoner, utfører vi i tillegg en benledertest. Det betyr at vi setter på en benleder bak øret som sender rentoner inn via skallebenet. Her går ikke lyden gjennom øregang og trommehinne, men direkte inn til det indre øret. Ved å utføre denne testen ser vi hva som kan være årsaken til at du hører redusert.

Ved reduserte høreterskler eller mistanke om nedsatt oppfattelse, utfører vi en taletest. Du blir da presentert ord som du skal gjenta. Denne testen viser om du har normal eller nedsatt taleoppfattelse. Vi oppdager også eventuelle misforhold mellom hvor godt man hører, og hvor flink man er til å forstå ord. Du kan nemlig høre godt, men slite med å oppfatte ord. Det er fordi hjernen hører det som skjer, uten å forstå det.

Har du nedsatt hørsel vil et høreapparat bidra til å øke livskvaliteten og bidra til å opprettholde og vedlikeholde taleoppfattelsen din.

Bestill hørselstest på en av våre HØR-avdelinger.

Ulike former for hørselstap

Når audiografen utfører en hørselstest, vil alle høreterskler markeres i det vi kaller et audiogram. Et audiogram er en visuell fremstilling av høretersklene dine, som strekker seg gjennom bass, mellomfrekvens og diskant til slutt. Audiografene våre forklarer deg resultatet av hørselstesten og hvordan et eventuelt hørselstap påvirker din evne til å høre, oppfatte og forstå.

Når vi snakker om hørselstap, snakker vi primært om fire ulike typer. Det er altså:

  • Diskanttap: Hørselstapet som rammer majoriteten. Gjør det vanskelig å oppfatte lyse toner, samt å høre hvem som snakker når det er mye støy. Dette påvirkes ofte av støy og alder.
  • Flatt tap: Kan skje fordi du har væske i mellomøret, eller av andre mekaniske årsaker. Her er hørselen like mye nedsatt i alle frekvensområder.
  • Bassengtap: Forårsakes av at hørselen er nedsatt i mellomområdet. Er ofte arvelig betinget, og gjør at det er vanskelig å oppfatte både talelyder og lyder fra omgivelsene.
  • Basstap: Den mest sjeldne formen for hørselstap. Gjør det vanskelig å oppfatte de dypeste tonene. Du kan også få en mild form for basstap når du for eksempel er forkjølet.
Hørselstest

Det er ikke alltid du selv er bevisst på at du begynner å høre dårlig. Ofte er det de rundt deg som først oppdager at hørselen din har blitt dårligere. De merker kanskje at du misforstår mer enn tidligere eller at du behøver sterkere lyd på TV enn tidligere.

Du vil kanskje ikke tenke at det er hørselen som begynner å bli dårlig, men tenke at det er de rundt deg som snakker litt utydelig. Eller du forklarer vanskene med å høre med at det er mye bråk og forstyrrende lyd i rommet. Men kanskje merker du at du må anstrenge deg mer enn tidligere for å henge med, eller du merker at du misforstår.

Våre audiografer på HØR er her for deg, tar hørselstester uten ventetid og uten henvisning. De vil teste hørselen din, gi deg en grundig forklaring og god informasjon om eventuelle hjelpemidler som kan være hensiktsmessige. Våre audiografer har sterkt fokus på å både forebygge hørselsskader samt å tilby de beste høreapparatløsningene for de som har redusert hørsel og behov for høreapparat.

Dårlig hørsel kan øke risikoen for demens

Ikke bare påvirker dårlig hørsel hvordan du fremstår i det daglige liv. Det kan også ha alvorlige følger for fremtiden din. En internasjonal studie gjort av HUNT4 viser at personer som får hørselen svekket i 50–60 årene, har større risiko for å utvikle demens senere i livet. I tillegg vet vi at gjennomsnittstiden fra man mistenker at man har et hørselstap til man gjør noe med det, er på cirka ti år.

Studier viser også at en av de beste forebyggende tiltakene er å bruke et høreapparat. Mange kvier seg for å begynne med høreapparat. Men når de får forklart eller erfart hvor mye høreapparater hjelper i det daglige, hvor enkle og brukervennlige de er, så blir de motiverte for å ta vare på hørsel og oppfattelse så godt de kan.

Det er ingen grunn til å vente i nesten et tiår på noe som relativt enkelt kan gi deg en stor økning i livskvalitet. Bestill en hørselstest i dag hos våre hørselseksperter og få de beste rådene og tiltakene for deg.

Bestill time online under, eller ring oss på telefon 23 89 87 15.

Kilder: Vi.no, Aldring og helse, Tv2


HØR avdelinger

HØR Ullevål Stadion

HØR Frogner

HØR Sandefjord

HØR Trondheim

Kontakt oss på:

Telefon 09-11:30 og 12-15 : +47 23 89 87 15
E-post: audiograf@hoer.no

Vi lytter til ørene dine.