Hørseltest barn 5-17 år

Hørselsutredning av barn og unge fra 5-17 år er basert på samme testbatteri som hørselstest av voksne. Barn kan ha ulik evne til å sitte konsentrert og gi sikker respons, og audiografen vil derfor tilrettelegge og tilpasse testene. Er barnet under 5 år eller har vansker med å gi respons må barnet henvises til offentlig høresentral som utfører barneaudiometri.

Pris: 1 100,-

Bestill time

Hørselsutredning på barn utføres i utgangspunktet med samme testbatteri og med like prosedyrer som på hørselsutredning for voksne. Men barn kan ha utfordringer med å sitte konsentrert og gi sikker respons på testene, og ofte må derfor audiografen tilpasse hørselsutredningen til hvert enkelt barn.

Hørselsutredning av barn og unge fra 5-17 år

På HØR utfører vi ikke barneaudiometri, altså audiometri på barn under 5 år. Har du et barn som trenger en hørselsutredning og er yngre enn 5 år skal du ta kontakt med fastlege og bli henvist til barneaudiometri i det offentlige systemet.

Hører ditt barn redusert så skal dette barnet følges opp av den offentlige hørselsomsorgen. Barnet skal da få all nødvendig informasjon og oppfølging i det offentlige, samt dekket høreapparater og nødvendige hjelpemidler av NAV.

Vi har likevel mange barn og unge som går i behandling hos oss på HØR. Dette gjelder da vårt spesialtilbud for behandling av misofoni, hyperakusis og tinnitus. Merker du at ditt barn sliter med støy eller er plaget av øresus, les mer om dette her.(lenke)


HØR avdelinger

HØR Ullevål Stadion

HØR Frogner

HØR Sandefjord

HØR Trondheim

Kontakt oss på:

Telefon 09-11 og 12-15 : +47 23 89 87 15
E-post: audiograf@hoer.no

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid