Hørsel

Hørselen er en av våre viktige sanser. Hørselen vår har stor innvirkning på vår livskvalitet. Hører du godt vil du være oppmerksom på dine omgivelser, ha god evne til kommunikasjon og sosial interaksjon. Er du usikker på din hørsel kan du bestille time for hørselstest hos HØR uten henvisning og uten ventetid.

Klinikker i Oslo, Trondheim og Sandefjord.

HØR Fredrikstad åpner juni 2023 og HØR Bodø åpner august 2023.

Priser tjenester:

Hørselsutredning voksen 1400,-

Hørselsutredning barn 5-17 år 1100,-

Høyfrekvent hørselstest 1100,-

Hørselstest til attest 650,-

Bestill time

Hva er nedsatt hørsel?

Les mer

Symptomer på nedsatt hørsel?

Les mer

Årsaker til nedsatt hørsel

Les mer

Typer hørselstap

Les mer

Hørselstester

Les mer

 Hva er nedsatt hørsel?

Først må vi forklare hva normal hørsel er. Normal hørsel defineres som høreterskler på 20 dB eller bedre på alle frekvenser på begge ører. Høreterskler mellom – 10 dB og 20 dB gir normal hørsel. Har du høreterskler på 25 dB eller høyere har du nedsatt hørsel. Audiometeret kan måle høreterskler i 1 dB trinn, men ved hørselstester måles høreterskler normalt i 5 dB trinn.

Hørselstap, også kalt nedsatt hørsel, kan ramme bredt eller bare på et smalt frekvensområde. Nedsatt hørsel kan være kun på det ene øret eller på begge ørene. Noen hørselstap kan være midlertidige, men de aller fleste hørselstap er permanente. Audiografen din leser av hørselsskader eller hørselsnedsettelser i audiogrammet ditt, og forklarer deg hvordan akkurat ditt hørselstap påvirker din evne til å oppfatte og forstå.

Noen hørselstap kan komme plutselig, men ofte kommer hørselstap gradvis og du tilpasser deg dine hørselsproblemer litt etter litt. Slik kan det være at du egentlig ikke er bevisst på hvor store utfordringer du har med å høre. Men at du har lært deg teknikker for å lytte og henge med best mulig. Og noen ganger er det de rundt deg som bevisstgjør deg på at du har nedsatt hørsel.

Bildet over viser de forskjellige gradene av hørselstap. Graderingen er vist med farger fra lys til mørk. Det lyseste feltet viser området for normal hørsel. Når du har et mildt hørselstap vil du ha utfordringer med å høre svak tale, tale på avstand og tale i støyende omgivelser. Problemene øker i takt med størrelsen på hørselstapet, og når du har et alvorlig hørselstap vil det ikke være mulig å høre en vanlig samtale uten hjelpemidler.

 • Normal hørsel ( -10- 24 dB)
 • Mildt hørselstap (25-39 dB)
 • Moderat hørselstap (40-54 dB)
 • Moderat alvorlig hørselstap (55-69 dB)
 • Alvorlig hørselstap (70-89 dB)
 • Uttalt hørselstap (over 90 dB)

HUNT 4 er en stor helseundersøkelse i Norge, utført på den trønderske befolkningen. Hørselen ble målt med rentone audiometri og skåren ble regnet ut basert på fire utvalgte frekvenser (0,5, 1, 2 og 4 kHz). God hørsel ble definert som mindre enn 20 dB hørselstap på beste øre. Forekomst av hørselstap (>20 dB) blant voksne (≥20 år) ble da funnet å være 18,2 %.

Symptomer på hørselstap

WHO forklarer at nedsatt hørsel kan påvirke disse aspektene på et personlig plan:

 • Kommunikasjon
 • Språk
 • Kognitive evner
 • Skole
 • Jobb
 • Sosial isolasjon
 • Ensomhet
 • Stigma

Symptomer på hørselstap

WHO ser at voksne med hørselstap har en høyere arbeidsledighet. I tillegg er arbeidstakere med nedsatt hørsel underrepresentert i høytstående stillinger i forhold til den generelle arbeidstakergruppen.

Er du usikker på om du hører normalt anbefaler vi at du tar en hørselstest hos audiograf. Du kan også starte med en enkel online hørselstest, men disse gir kun en indikasjon, og du bør foreta en ordentlig test hos en autorisert audiograf for et nøyaktig resultat.

De aller fleste hørselstap kan avhjelpes betraktelig med høreapparater og dette vil bidra til at du slipper å anstrenge deg for å oppfatte hva som blir sagt. Ved å bruke høreapparater aktivt kan du bedre din deltakelse og din livskvalitet.

Det er ikke alltid du selv er bevisst på at du begynner å høre dårlig. Ofte er det de rundt deg som først oppdager at hørselen din har blitt dårligere. De merker kanskje at du misforstår mer enn tidligere eller at du behøver sterkere lyd på TV enn tidligere.

Du vil kanskje ikke tenke at det er hørselen som begynner å bli dårlig, men tenke at det er de rundt deg som snakker litt utydelig. Eller du forklarer vanskene med å høre med at det er mye bråk og forstyrrende lyd i rommet. Men kanskje merker du at du må anstrenge deg mer enn tidligere for å henge med, eller du merker at du misforstår.

Våre audiografer på HØR er her for deg, tar hørselstester uten ventetid og uten henvisning. De vil teste hørselen din, gi deg en grundig forklaring og god informasjon om eventuelle hjelpemidler som kan være hensiktsmessige. Våre audiografer har sterkt fokus på å både forebygge hørselsskader samt å tilby de beste høreapparatløsningene for de som har redusert hørsel og behov for høreapparat.

Dårlig hørsel kan øke risikoen for demens

Ikke bare påvirker dårlig hørsel hvordan du fremstår i det daglige liv. Det kan også ha alvorlige følger for fremtiden din. En internasjonal studie gjort av HUNT4 viser at personer som får hørselen svekket i 50–60 årene, har større risiko for å utvikle demens senere i livet. I tillegg vet vi at gjennomsnittstiden fra man mistenker at man har et hørselstap til man gjør noe med det, er på cirka ti år.

Studier viser også at en av de beste forebyggende tiltakene er å bruke et høreapparat. Mange kvier seg for å begynne med høreapparat. Men når de får forklart eller erfart hvor mye høreapparater hjelper i det daglige, hvor enkle og brukervennlige de er, så blir de motiverte for å ta vare på hørsel og oppfattelse så godt de kan.

Det er ingen grunn til å vente i nesten et tiår på noe som relativt enkelt kan gi deg en stor økning i livskvalitet. Bestill en hørselstest i dag hos våre hørselseksperter og få de beste rådene og tiltakene for deg.

Kilder:

Verdens helse organisasjon

Årsaker til hørselstap

Verdens helseorganisasjon viser til disse årsakene når det gjelder nedsatt hørsel og døvhet:

Prenatal periode:

 • Genetiske faktorer, inkluderer arvelige og ikke arvelige hørselstap
 • Infeksjoner i svangerskapet, som røde hunder og cytomegalovirus

Perinatal periode:

 • Mangel på oksygen til hjernen ved fødsel
 • Hyperbilirubinemia
 • Lav fødselsvekt
 • Andre sykdommer og behandlinger

Barndom og ungdomstid:

 • Kroniske øreinfeksjoner
 • Kronisk væske i mellomøret
 • Meningitt og andre infeksjoner

Voksen og alderdom:

 • Røyking
 • Otosklerose
 • Aldersrelatert nevrogen hørselsnedsettelse
 • Plutselige nevrogene hørselstap

Faktorer uavhengig livsperiode:

 • Ørevoks
 • Øretraume eller hodetraume
 • Sterk støy
 • Ototoksiske medisiner
 • Jobbrelaterte ototoksiske kjemikalier
 • Ernæringsmessige mangler
 • Virusinfeksjoner og andre øreproblemer
 • Arvelig nedsatt hørsel aktivert på senere tidspunkt

Forskjellige typer hørselstap

Vi deler hørselstap inn i forskjellige typer. Det finnes sensorineurale hørselstap, mekaniske hørselstap og kombinerte hørselstap. Sensorineurale hørselstap kalles oftest nevrogene hørselstap.

Nevrogene hørselstap betyr at årsaken til hørselsproblemene ligger i sneglehuset, på hørselsnerven eller i sentralnervesystemet. Hørselstap som følge av støy og aldersslitasje er nevrogene hørselstap. Nevrogene tap er den mest vanlige typen hørselstap, og slike tap er permanente.

Mekaniske hørselstap er hørselstap forårsaket av en hindring slik at lyden ikke når frem eller er redusert i styrke før den når det indre øret. Ørevoks, væske i mellomøret og otosklerose er eksempler på mekaniske hørselstap. Mekaniske tap trenger ikke være permanente og noen tap årsaker kan avhjelpes ved kirurgi.

Kombinerte tap betyr at det både foreligger et nevrogent hørselstap og et mekanisk hørselstap. Eksempelvis vil du ha et kombinert hørselstap hvis du har hørselstap forårsaket av både alderdom og ørevoks.

Ulike former for hørselstap

Når audiografen utfører en hørselstest, vil alle høreterskler markeres i det vi kaller et audiogram. Et audiogram er en visuell fremstilling av høretersklene dine, som strekker seg gjennom bass, mellomfrekvens og diskant til slutt. Audiografene våre forklarer deg resultatet av hørselstesten og hvordan et eventuelt hørselstap påvirker din evne til å høre, oppfatte og forstå.

Når vi snakker om hørselstap, snakker vi primært om fire ulike typer. Det er altså:

 • Diskanttap: Hørselstapet som rammer majoriteten. Gjør det vanskelig å oppfatte lyse toner, samt å høre hvem som snakker når det er mye støy. Dette påvirkes ofte av støy og alder.
 • Flatt tap:Kan skje fordi du har væske i mellomøret, eller av andre mekaniske årsaker. Her er hørselen like mye nedsatt i alle frekvensområder.
 • Bassengtap:Forårsakes av at hørselen er nedsatt i mellomområdet. Er ofte arvelig betinget, og gjør at det er vanskelig å oppfatte både talelyder og lyder fra omgivelsene.
 • Basstap:Den mest sjeldne formen for hørselstap. Gjør det vanskelig å oppfatte de dypeste tonene. Du kan også få en mild form for basstap når du for eksempel er forkjølet.

Hørselstap påvirker flere og flere. I dag har én million nordmenn problemer med hørselen, og siden vi eksponeres for mer og høyere lyd enn tidligere vil antallet bare stige. Hvis du tror du er en av dem, kan det lønne seg å ta en hørselstest hos HØR.

Husk: Jo tidligere du får svaret, jo bedre er det. Hørselssystemet må nemlig stimuleres med lyd for å opprettholde taleforståelsen.

Hørselstester

Våre audiografer utfører forskjellige typer hørselstester. Opplever du at hørselen kanskje ikke er slik den var tidligere vil det være fornuftig med en hørselsutredning. En slik hørselsutredning vil avdekke om hørselen din er redusert, hvordan den eventuelt er redusert og i hvilke frekvenser.

 • Hørselsutredning voksne 1400,-
 • Hørselsutredning barn 5-17 år 1100,-
 • Høyfrekvent hørselstest 1100,-
 • Hørselstest attest 650,-
Les mer om de forskjellige typene hørselstest her

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid