Hørselsutredning voksne

Hørselsutredning også kalt hørselstest av voksne er en grundig undersøkelse av hørselen din. Denne utredningen består av flere forskjellige hørselstester, både rentone-test med luftledning og benledning. I tillegg utføres også en taletest som viser din evne til å oppfatte ord.

Pris: 1 400,-

Bestill time

Audiografer er yrkestittelen på de som tar hørselstest. Audiografen vil først sjekke øregangene dine med et otoskop, for å se hvordan tilstanden til øregangen og trommehinnen er. Det er veldig viktig at øregangen er ren og frisk når vi skal måle hørselen din. Har du ørevoks har vi spesialutstyr for å fjerne dette slik at vi først kan rense øregangen og så utføre hørselstesten etterpå.

Hørselsutredning også kalt hørselstest av voksne er en grundig undersøkelse av hørselen din

Audiografen kan også måle bevegeligheten til trommehinnen med et tympanometer. Et tympanometer lar oss måle om du har riktig trykk, overtrykk eller undertrykk på trommehinnen.

Vi bruker deretter et audiometer for å måle hørselen. Hørselstesten gjøres i et lydisolert rom for å sikre at du ikke blir forstyrret av lyder fra omgvielsene. Du får presentert toner i ulik styrke og frekvens, på ett øre av gangen. Hver gang du hører noe signaliserer du dette til audiografen ved hjelp av en svarknapp. På den måten ser vi hvor høretersklene dine ligger på alle frekvensene vi måler. Høretersklene dine er lik de laveste lydene du hører.

Har du nedsatt hørsel på den første testen der du hører lyden gjennom hodetelefoner, utfører vi i tillegg en benledertest. Det betyr at vi setter på en benleder bak øret som sender rentoner inn via skallebenet. Her går ikke lyden gjennom øregang og trommehinne, men direkte inn til det indre øret. Ved å utføre denne testen ser vi hva som kan være årsaken til at du hører redusert.

Ved reduserte høreterskler eller mistanke om nedsatt oppfattelse, utfører vi en taletest. Du blir da presentert ord som du skal gjenta. Denne testen viser om du har normal eller nedsatt taleoppfattelse. Vi oppdager også eventuelle misforhold mellom hvor godt man hører, og hvor flink man er til å forstå ord. Du kan nemlig høre godt, men slite med å oppfatte ord. Det er fordi hjernen hører det som skjer, uten å forstå det.

På timen Hørselsutredning for voksne, vil audiografen gi deg en grundig forklaring av alle testresultater. Hvis hørselen er redusert vil du også få informasjon om tiltak og hjelpemidler som passer ditt behov, samt hvilke rettigheter du har til å få hjelpemidler via det offentlige systemet.

Har du redusert hørsel og ønsker å teste høreapparater hos HØR kan audiografen sette deg opp til en ny time der du kommer tilbake for å få tilpasset høreapparater etter din hørsel og ditt behov.

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid