Mestring av hørselstap

Samtale og veiledning knyttet til hvordan du kan håndtere ditt hørselstap best mulig. Tilgjengelig ved alle Hørs klinikker, enten fysisk eller via video.

 

Hjemmebesøk

Våre audiopedagoger tar hjemmebesøk. Vi kommer hjem til deg, tar oss god tid og gir deg opplæring i ditt hjem. Slik slipper du påkjenningen med å dra til behandler, og vi ser av erfaring at du mottar informasjonen og lærer bedre når du er i trygge og kjente omgivelser.

tinnitus øresus barn tinnitusbehandling hør audiograf audiopedagog

Opplæring og trening i hørselshjelpemidler

Kanskje ønsker du å strømme lyden direkte fra mobilen til høreapparatet? Vil du ta i bruk app fra høreapparat-leverandør for å selv kunne styre dine høreapparater? Eller har du behov for å strømme lyden fra TV-en rett til høreapparatet? Da kan vi hjelpe deg!

Vi bistår i søknadsprosessen til Nav Hjelpemiddelsentralen på de hørselshjelpemidlene som du har ønske og behov for. Kanskje har du noen hjelpemidler fra tidligere som kan byttes ut til noe som fungerer bedre for deg. Kanskje har du behov for noen hørselshjelpemidler som du ikke har fra før, og som du trenger ny informasjon om og opplæring i.

Har du behov for varslingsutstyr hjelper vi deg slik at du blir satt i kontakt med riktig avdeling og fagpersonell i din aktuelle kommune. Det finnes gode løsninger for deg som er hørselshemmet og har behov for brannvarsling, dørklokke, vekking, telefon osv.

Tilgjengelig ved alle Hør-klinikker. Monica Svanlind er ansvarlig for denne tjenesten ved Hør Ullevål Stadion og Linn Renate Lystad ved Hør Sandefjord.

Lyttetrening etter Cochlea Implantat (CI) for voksne

Etter en CI-operasjon vil lyder oppleves annerledes enn hva de har gjort tidligere. Hjernen må derfor lære seg å tolke det nye lydbildet og i starten kan lydene være vanskelig å forstå. Med systematisk lyttetrening over tid hos audiopedagog vil tilvenningen gå lettere og hjernen vil lære seg å tolke lydene så godt som mulig. Gjennom lyttetrening vil man få maksimalt utbytte av CI.

Vi tilbyr tilpasset lyttetrening etter CI-operasjon og hjelper deg til å få treningen til å bli en naturlig del av din hverdag.

Tilgjengelig ved Hør Ullevål Stadion hos audiopedagog Birgitte Notø Nesje og Hør Sandefjord hos audiopedagog Linn Renate Lystad.

All behandling hos Audiopedagog ved Hør er dekket av Helfo – Prosedyren finner du her