Mestring av hørselstap

Tilgjengelig på alle HØR-avdelinger. Samtale og veiledning knyttet til hvordan du kan håndtere ditt hørselstap best mulig.

 

Opplæring i Hørselshjelpemidler

Tilgjengelig på alle avdelinger. Opplæring i bruk av hørselstekniske hjelpemidler med mulighet for hjemmebesøk.

Lyttetrening etter Cochlea Implantat (CI)

Tilgjengelig ved HØR Ullevål Stadion og HØR Sandefjord. Lyttetrening for å hjelpe CI-opererte å få best mulig utbytte av CI etter operasjon. Tilpassede lytteøvelser for å hjelpe CI-brukeren med å tolke det nye lydbildet. Les mer om vår lyttetrening her

 

Auditiv Verbal Terapi (AVT)

En familiebasert trening tilgjengelig hos audiopedagog og logoped Charlotte Caspari ved HØR Ullevål Stadion. AVT fokuserer på å styrke lytte- og talespråkutviklingen hos barn med hørselstap. Foreldre spiller en sentral rolle i denne treningen. Du kan lese mer om AVT her. 

All behandling hos Audiopedagog ved HØR er dekket av HELFO – Prosedyren finner du her