Tinnitus

Tilbys på alle HØR-avdelinger. Behandlingen bygger på en nevrofysiologisk og kognitiv forklaringsmodell og består av tilpassede øvelser og mestringsverktøy. Behandlingen inkluderer avspenning- og pusteteknikker, fokuseringsteknikker og kognitiv terapi for å adressere bekymringer og uro relatert til tinnitus. Les mer her. 

 

Hyperakusis

Tilbys på alle HØR-avdelinger. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi med et mål om å øke lydtoleransen. Her vil du få tilpassede øvelser og mestringsverktøy.

For barn tilpasses behandlingen til barnets utviklingsnivå, inkludert lekbasert lyttetrening. Les mer om hyperakusis her

 

Misofoni

Tilbys på alle HØR-avdelinger. Behandlingen fokuserer på sterke følelsesmessige og fysiske reaksjoner forårsaket av bestemte lyder. Inkluderer lyttetrening og muskelavspenning, samt opplæring i kognitive verktøy for å håndtere ubehag. Barn og ungdom får tilpassede øvelser og foreldreveiledning. Les mer om misofoni her

All behandling hos Audiopedagog ved HØR er dekket av HELFO – Prosedyren finner du her