Tinnitus

Tilbys på alle Hør-avdelinger. Behandlingen bygger på en nevrofysiologisk og kognitiv forklaringsmodell og består av tilpassede øvelser og mestringsverktøy. Behandlingen inkluderer avspenning- og pusteteknikker, fokuseringsteknikker og kognitiv terapi for å adressere bekymringer og uro relatert til tinnitus. Les mer her.

Hyperakusis

Tilbys på alle Hør-avdelinger. Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi med et mål om å øke lydtoleransen. Her vil du få tilpassede øvelser og mestringsverktøy.

For barn tilpasses behandlingen til barnets utviklingsnivå, inkludert lekbasert lyttetrening. Les mer om hyperakusis her

Misofoni

Tilbys på alle Hør-avdelinger. Behandlingen fokuserer på sterke følelsesmessige og fysiske reaksjoner forårsaket av bestemte lyder. Inkluderer lyttetrening og muskelavspenning, samt opplæring i kognitive verktøy for å håndtere ubehag. Barn og ungdom får tilpassede øvelser og foreldreveiledning. Les mer om misofoni her

All behandling hos Audiopedagog ved Hør er dekket av Helfo – Prosedyren finner du her