Hva er nedsatt hørsel?

Først må vi forklare hva normal hørsel er. Normal hørsel defineres som høreterskler på 20 dB eller bedre på alle frekvenser på begge ører. Høreterskler mellom – 10 dB og 20 dB gir normal hørsel. Har du høreterskler på 25 dB eller høyere har du nedsatt hørsel. Audiografen din kan måle høreterskler i 1 dB trinn, men normalt måles høreterskler i 5 dB trinn.

Hørselstap, også kalt nedsatt hørsel, kan ramme bredt eller bare på et smalt frekvensområde. Nedsatt hørsel kan være kun på det ene øret eller på begge ørene. Noen hørselstap kan være midlertidige, men de aller fleste hørselstap er permanente. Audiografen din leser av hørselsskader eller hørselsnedsettelser i audiogrammet ditt, og forklarer deg hvordan akkurat ditt hørselstap påvirker din evne til å oppfatte og forstå.

Noen hørselstap kan komme plutselig, men ofte kommer hørselstap gradvis og du tilpasser deg dine hørselsproblemer litt etter litt. Slik kan det være at du egentlig ikke er bevisst på hvor store utfordringer du har med å høre. Men at du har lært deg teknikker for å lytte og henge med best mulig. Og noen ganger er det de rundt deg som bevisstgjør deg på at du har nedsatt hørsel.

Bildetekst: Hørselsgrad vist i audiogram
Hørselsgrad vist i audiogram

Bildet over viser de forskjellige gradene av hørselstap. Graderingen er vist med farger fra lys til mørk. Det lyseste feltet viser området for normal hørsel. Når du har et mildt hørselstap vil du ha utfordringer med å høre svak tale, tale på avstand og tale i støyende omgivelser. Problemene øker i takt med størrelsen på hørselstapet, og når du har et alvorlig hørselstap vil det ikke være mulig å høre en vanlig samtale. Du hører da bare svært sterk tale og høye lyder fra omgivelsene.

 • Normal hørsel ( -10- 24 dB)
 • Mildt hørselstap (25-39 dB)
 • Moderat hørselstap (40-54 dB)
 • Moderat alvorlig hørselstap (55-69 dB)
 • Alvorlig hørselstap (70-89 dB)
 • Uttalt hørselstap (over 90 dB)

Verdens helseorganisasjon viser til disse årsakene når det gjelder nedsatt hørsel og døvhet:

Prenatal periode:

 • Genetiske faktorer, inkluderer arvelige og ikke arvelige hørselstap
 • Infeksjoner i svangerskapet, som røde hunder og cytomegalovirus

Perinatal periode:

 • Mangel på oksygen til hjernen ved fødsel
 • Hyperbilirubinemia
 • Lav fødselsvekt
 • Andre sykdommer og behandlinger

Barndom og ungdomstid:

 • Kroniske øreinfeksjoner
 • Kronisk væske i mellomøret
 • Meningitt og andre infeksjoner

Voksen og alderdom:

 • Røyking
 • Otosklerose
 • Aldersrelatert nevrogen hørselsnedsettelse
 • Plutselige nevrogene hørselstap

Faktorer uavhengig livsperiode:

 • Ørevoks
 • Øretraume eller hodetraume
 • Sterk støy
 • Ototoksiske medisiner
 • Jobbrelaterte ototoksiske kjemikalier
 • Ernæringsmessige mangler
 • Virusinfeksjoner og andre øreproblemer
 • Arvelig nedsatt hørsel aktivert på senere tidspunkt

Vi deler hørselstap inn i forskjellige typer. Det finnes sensorineurale hørselstap, mekaniske hørselstap og kombinerte hørselstap. Sensorineurale hørselstap kalles oftest nevrogene hørselstap.

Nevrogene hørselstap betyr at årsaken til hørselsproblemene ligger i sneglehuset, på hørselsnerven eller i sentralnervesystemet. Hørselstap som følge av støy og aldersslitasje er nevrogene hørselstap. Nevrogene tap er den mest vanlige typen hørselstap, og slike tap er permanente.

Mekaniske hørselstap er hørselstap forårsaket av en hindring slik at lyden ikke når frem eller er redusert i styrke før den når det indre øret. Ørevoks, væske i mellomøret og otosklerose er eksempler på mekaniske hørselstap. Mekaniske tap trenger ikke være permanente og noen tap årsaker kan avhjelpes ved kirurgi.

Kombinerte tap betyr at det både foreligger et nevrogent hørselstap og et mekanisk hørselstap. Eksempelvis vil du ha et kombinert hørselstap hvis du har hørselstap forårsaket av både alderdom og ørevoks.

HUNT 4 er en stor helseundersøkelse i Norge, utført på den trønderske befolkningen. Hørselen ble målt med rentone audiometri og skåren ble regnet ut basert på fire utvalgte frekvenser (0,5, 1, 2 og 4 kHz). God hørsel ble definert som mindre enn 20 dB hørselstap på beste øre. Forekomst av hørselstap (>20 dB) blant voksne (≥20 år) ble da funnet å være 18,2 %.

WHO forklarer at nedsatt hørsel kan påvirke disse aspektene på et personlig plan:

 • Kommunikasjon
 • Språk
 • Kognitive evner
 • Skole
 • Jobb
 • Sosial isolasjon
 • Ensomhet
 • Stigma

WHO ser at voksne med hørselstap har en høyere arbeidsledighet. I tillegg er arbeidstakere med nedsatt hørsel underrepresentert i høytstående stillinger i forhold til den generelle arbeidstakergruppen.

Er du usikker på om du hører normalt anbefaler vi at du tar en hørselstest hos audiograf. Du kan også starte med en enkel online hørselstest, men disse gir kun en indikasjon, og du bør foreta en ordentlig test hos en autorisert audiograf for et nøyaktig resultat.

De aller fleste hørselstap kan avhjelpes betraktelig med høreapparater og dette vil bidra til at du slipper å anstrenge deg for å oppfatte hva som blir sagt. Ved å bruke høreapparater aktivt kan du bedre din deltakelse og din livskvalitet.

Kilder:

Verdens helse organisasjon

HUNT 4