Lenire, bimodal nevromodulasjon

Ny tinnitus-behandling i Norge, kun hos HØR. Klinisk forskning viser at bimodal nevromodulasjon med produktet Lenire gir en signifikant reduksjon i tinnitus-plager.

Hva er nevromodulasjon?

 nevromodulasjon lenire

Nevromodulasjon er en terapeutisk behandling som brukes på en rekke ulike tilstander, inkludert smerte og depresjon. Det fungerer ved å levere stimuli (som for eksempel lave nivåer av elektrisk energi) som deretter endrer nerveaktiviteten i kroppen eller hjernen for å forbedre den spesifikke helsetilstanden.

Nylig har bimodal nevromodulasjon dukket opp som en lovende behandling for tinnitus. Lenire gir en bimodal stimulering, den leverer milde elektriske pulser til tungen kombinert med lyd som spilles gjennom hodetelefoner. Denne kombinasjonen av stimuli påvirker hjernens plastisitet og reduserer oppmerksomheten rettet til tinnitus-signalet.

Hva er fordelene med bimodal nevromodulasjon? Ulike forsknings- og kliniske studier har vist at kombinert stimulering av hørselsnerven (via øret) og somato-sensoriske nerver (for eksempel via tungen) er mer effektivt når det gjelder å fremkalle positiv nevroplastisitet enn å stimulere ett input av gangen.

Neuromod har selv utført store kliniske studier som viser signifikant reduksjon av tinnitus-plage. Undersøkelsen TENT- A1 viser at kun etter en 12 ukers behandlingsperiode så opplevde 86,2 % en signifikant bedring.

A. Buechner med flere foretok en uavhengig undersøkelse på effekten av Lenire på en gruppe ekte brukere, og publiserte i 2022 resultater som viser at 85 % opplevde en signifikant bedring av tinnitusplage.

Behandling av tinnitus med Lenire

Utredningen gir audiografen kunnskap om din tinnitus og hvordan den påvirker hverdagen din. Resultatene fra utredningen gir grunnlag for hvilke behandlingstiltak som er anbefales. Hvis du er egnet for Lenire, vil audiografen forklare og gi deg informasjon om hvordan et slikt behandlingsopplegg foregår.

Lenire er anbefalt for personer med subjektiv tinnitus. Subjektiv tinnitus betyr at lyden eller lydene kun er hørbare for personen som opplever tinnitus.

Har du sterkt redusert hørsel kan høretersklene dine ligge utenfor tilpasningsområdet for Lenire. I slike tilfeller vil ikke Lenire kunne gi sterk nok stimulering via hodetelefonene og behandlingseffekten kan være redusert. Audiografen din vil forklare og informere deg under utredningen hvis dine høreterskler ligger utenfor Lenire sitt tilpasningsområde.

I tilfeller der det foreligger hyperakusis, altså at du oppfatter lyder sterkere enn hva de reelt er, vil audiografen din informere deg om at kraftig hyperakusis bør behandles først. Lenire-behandling er anbefalt å igangsette når hyperakusis er ferdig behandlet.

Behandlingen kan deles i 5 punkter:

  1. Utredning- Forståelse av din tinnitus og din plage
  2. Tilpasning- Individuell behandlingsplan
  3. Hjemmebruk- Daglig bruk av Lenire
  4. Oppfølgingsavtaler- Hvordan er din fremgang?
  5. Videre bruk- Eventuell fortsettelse utover 6 måneder

Lenire tilpasses deg ved å konfigurere enhetens lyd- og tungestimulerings-parametere basert på din tinnitus og audiologiske profil. Dette gjør at audiografen kan skreddersy behandlingen til deg.

Audiografen vil vise og gi opplæring i bruken av Lenire. Du vil få veiledning og rådgivning basert på nevromodulasjon og hjernens plastisitet. Etter denne tilpasningstimen skal du bruke Lenire hjemme i 30 til 60 minutter per dag eller i henhold til behandlingsplanen din. Lenire er praktisk og enkelt å bruke.

Audiografen følger deg opp ca en uke etter tilpasning, for å sikre at du har kommet i gang med utstyret og bruker det riktig. Så følger en kontrolltime med audiografen din i seks ukers intervall i 6 måneder. I denne perioden følger vi deg tett og du skal alltid ta kontakt hvis det er noe som hindrer at du følger behandlingen eller hvis du har problemer med bruken av utstyret.

Audiografen vurderer fortløpende effekten og fremgangen, og rekonfigurerer Lenire etter behov for videre optimal effekt. Etter denne behandlings-perioden på 6 måneder vil audiografen vurdere din samlede behandlingseffekt og gi råd om eventuelt videre bruk av Lenire.

Lenire enheten

Lenire består av en lett håndhold enhet, en tungestimulator og hodetelefoner. Selve enheten kontrollerer timing og intensitet av stimuleringen. Du kan starte, pause og gjenoppta behandlingsøkten enkelt med lette trykk på denne enheten. Du kan også justere volum på lyd og nivå på tungestimulatoren noe, dette ut ifra den innstillingen som audiografen har satt etter dine utredningsresultater.

Tungestimulatoren er ergonomisk utformet og sitter komfortabelt på tungespissen når du lukker munnen. Små elektroder leverer milde og trygge strømimpulser til tungens overflate.

Hodetelefonene er spesielt tilpasset din Lenire enhet. Disse trådløse hodetelefonene leverer tilpasset lyd for å aktivere hørselsnerven optimalt i forhold til å oppnå behandlingseffekt.

Suksesshistorier fra tinnitus pasienter

Tinnitus opptrer forskjellig hos hver enkelt pasient. Nedenfor er historiene til noen av Lenire sine pasienter, og her kan du høre hvordan hver persons tinnitus opplevdes og hvordan Lenire bidro til å redusere plagen.

TENT-studier (Treatment Evaluation of Neuromodulation for Tinnitus)

Oppsummering av TENT A1/A2 studiene:

TENT A1

TENT A2

Kilder:

  • Lenire
  • Buechner A, Lesinski-Shiedat A, Becker P, Lenarz T, Real world clinical experience with bimodal neuromodulation for the treatment of tinnitus- A case serier, Brain Stimulation( 2022)

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid