Håkon Ueland - musiker og miljøterapeut hørsel hørselstap høreapparat hør audiograf

– Verden åpnet seg igjen med høreapparat

– Det å få et høreapparat var som å gå fra en ensfarget verden til en variant med farger. Det var helt utrolig, forteller Ueland når vi møter han på Grand Hotel i Oslo.

Vi møter han for å få et innblikk i hvordan det har vært å slite med hørselen gjennom store deler av livet når det er en så viktig del av arbeidshverdagen din. Ueland har nemlig vært innom mange ulike bransjer gjennom arbeidslivet, og alle har hatt én ting til felles: Du må ha god hørsel for å gjennomføre jobben best mulig.

Må høre nyansene i stemmen

De som har fått mest plass i livet hans er årene som miljøarbeider, før han i senere tid gikk over til å bli musiker og healer. De tre yrkene høres kanskje ulike ut på papiret, men de har overraskende mye til felles.

Musikken har vært et viktig verktøy i årene som miljøterapeut. Ikke minst har nettopp det å lytte vært instrumentalt.

– Du hører så mye ut fra stemmen, og det starter med overtonene. Deprimerte mennesker snakker ofte med dyp stemme, og høres monotone ut. Det er fordi overtonene blir borte. Som miljøarbeider var jeg avhengig av å høre spenningen i stemmen til ungdommene. Jeg har avverget kidnapping og opprør, og det er fordi jeg hører nyansene i stemmen, forteller han.

Trenger du å sjekke hørselen din? Bestill en time hos våre flinke audiografer, og les mer her om hva en hørselstest innebærer.

­

Musikk som et virkemiddel

Han var 17 år gammel da han begynte å jobbe med miljøarbeid. Der fikk han et brutalt møte med ungdomspsykiatrien. Hans første klient ble en av de mest utfordrende klientene i landet: En gutt innen autismespekteret, som blant annet slet med språkløshet og selvskading.

Musikk ble et av verktøyene som ga progresjon.

– Min mor, Reidun, var psykolog og startet et eneprosjekt for han. En av de ansatte på institusjonen fikk ham til å legge seg mellom to høyttalere. Da skjedde det noe magisk. Han ble helt rolig.

Han forteller at mennesker innen autismespekteret er svært sensitive for sanseinntrykk. Alt oppleves like sterkt, og musikk demper maset fra sansene.

Det man hører, har så mye å si – uansett hvem du er og hva du sliter med. Så hva skjer, når lydene og musikken du er så glad i, plutselig oppleves flatere og begynner å forsvinne?

Høreapparat ble den store forandringen

Ueland er også en begavet musiker. Han har skrevet sanger og sunget siden han var 14, og vært avhengig av stemmen sin som både verktøy og egenterapi. Derfor var det tungt å få bekreftet at han hadde redusert hørsel da han var 20 år gammel.

– Det var som om musikken begynte å lukke seg. Den berørte meg ikke på samme måte. Opplevelsen av stemmen min var ikke den samme heller. Jeg blir berørt av tonaliteten i stemmer når jeg snakker med folk, og av lyd generelt, forteller han.

Ikke bare var det viktig for musikkens del. Det ble også viktig i arbeidet som miljøarbeider. Hører du en spenning, en liten skjelving, kan det bety at en pasient er i ferd med å detonere.

Han måtte gjøre noe. I 2010 fikk han sitt første høreapparat, av merket Oticon. Verden åpnet seg igjen, og samme opplevelse fikk han da han fikk nytt apparat fra Siemens i 2015. Teknologien utvikler seg enormt raskt innen høreapparat.

Håkon Rian Ueland i en park
Ueland har fått bedre indikasjon på hvordan han synger med høreapparat fra HØR.

Traff tonene bedre med høreapparat

I 2017 ville han igjen skaffe seg et nytt høreapparat, av flere grunner. Han ønsket en variant med oppladbare batterier av miljøhensyn, og merket også at teknologien hadde kommet langt. Han fikk god oppfølging hos Ahus, men følte likevel at han brukte tid andre trengte mer enn ham. Ueland ble anbefalt å gå til HØR.

– Jeg møtte audiograf Heidi Sabatier-Olne hos HØR, og følte at de tok seg god tid og mye innsikt i hvilke høreapparater jeg burde velge. Det føltes godt, forteller han.

Ueland fikk anbefalt høreapparatet Signia Pure. Det har en spesiell funksjon som tilpasser seg stemmen din. I tillegg er det så godt som usynlig, med en liten tråd som går fra øret og rundt – en du nesten ikke ser.

For Uelands del har det gjort at han synger bedre, fordi han opplever stemmen sin «riktig». Synger man live på scenen bruker man også en monitor, med en lydtekniker som finner riktig balanse for deg – de kan heve stemmen din. Ueland fikk samme opplevelse med høreapparatet.

– Det er som en monitor, og gir meg en tydelig indikasjon på hvordan jeg synger. Jeg blir bevisst, hører overtonene og slapper mer av når jeg synger. Da treffer jeg også tonene bedre, sier han.

Er du musiker og sliter med hørselen? En høyfrekvent hørselstest avdekker hvor problemet ligger.

Vil fjerne stigmaet rundt høreapparat

Mange som går til anskaffelse av et høreapparat kjenner på et stigma. De er redde for å bli oppfattet som eldre enn de er, og mange går derfor altfor lenge før de søker hjelp. Dette kjenner Ueland seg igjen i.

– Jeg følte at jeg ble eldre da jeg tok dem på. På samme tid tok jeg tatovering i bakhodet, og da måtte jeg også skinne meg. Da sa jeg til meg selv: Dette er en del av meg. Det er ikke noe å være flau over, og ikke verre enn å gå med briller.

Han forteller at han kjenner flere musikere som har utfordringer med blant annet tinnitus og hørselstap. Er det frykten for å bli oppfattet som gamle som gjør at disse menneskene ikke søker hjelp? Ueland mener det kan ha store konsekvenser.

– Når du blir deprimert og får et flatt, monotont stemmenivå, mister du også gleden. Det blir en negativ feedback-loop – hører du selv at du blir deprimert, kan du også bli mer deprimert. Derfor har jeg startet det humanitære prosjektet #waitoneminute – for å øke bevisstheten rundt selvmord, sier han.

Fryktet å miste hørselen helt

Det å ikke vite hvordan det egentlig står til med hørselen din, kan være skremmende. Audiografene hos HØR møter hver dag mennesker som sliter med hørselen, og jobber hardt for å fjerne stigmaet rundt høreapparat.

Audiograf Sabatier-Olne hjalp Ueland med hørselsundersøkelsen, og fant riktig høreapparat med Signia Pure. Her var det viktig å finne et høreapparat som åpnet en ny verden, slik at stemmen hans hørtes hundre prosent korrekt ut når han hørte den selv. Selv med en løsning på plass er Ueland fremdeles bevisst på å passe på hørselen, og frykten for at det skal bli verre bærer han fremdeles – i likhet med de mange andre som har redusert hørsel.

– Jeg var – og er – redd for å bli døv. Livet uten full-spektrum i stemmen gjorde meg nedstemt. Det å snakke uten overtoner, uten liv… Det er noe jeg har opplevd selv. Verden var grå. Da jeg mistet overtonene, mistet jeg mye av meg selv, sier han.

Ueland er takknemlig for hjelpen han har fått hos HØR, og oppfordrer andre som sliter med redusert hørsel om å ta affære.

– Verden åpnet seg igjen, og fikk farger. Jeg er så takknemlig for at vi har gode tekniske løsninger og gode hjelpere – audiograf-engler, avslutter Ueland.

Håkon Ueland - musiker og miljøterapeut

Hvem er Håkon Rian Ueland?

Alder: 53

Yrke: Musiker, sanger, komponist og healer i Tsa-Lung (tibetansk energihealing)

Humanitære prosjekter: #waitoneminute. Organisasjon for å øke bevisstheten rundt selvmord.