høreapparat høreapparater nedsatt hørsel hørselstap hør audiograf

Derfor bør du bruke høreapparatet hele tiden

Er du ikke så flink til å bruke høreapparatene dine? Opplever du at lydbildet er uvant og vanskelig å tilvenne seg? Føler du at nytteeffekten er dårlig?

Høreapparater krever tilvenning

Har du redusert hørsel og høreapparater, er det veldig viktig at du bruker høreapparatene dine så mye som mulig. Når du bruker høreapparatene mye, blir du tilvent lyden og volumet kan økes til det som er mål-nivået for ditt hørselstap. Slik blir nytteeffekten av høreapparatene dine optimalisert.

Med mye bruk vil du også lettere oppdage det, dersom noe ikke fungerer slik du forventer eller ønsker. Dette gjør det lettere å gi gode tilbakemeldinger til audiografen din om hvilke justeringer du ønsker. Målet er at lyden blir fininnstilt, slik at du får den lydkvaliteten og lydoppfattelsen som du er optimalt for deg.

Hos HØR har vi alltid audiografer klare til å hjelpe deg med å optimalisere lyden i høreapparatene. Du trenger ingen henvisning og vi har ingen ventetid.

Har hørselen blitt dårligere?

Hørselen din blir gradvis dårligere gjennom livet, og de vanskeligste årsakene til forverring er støyslitasje og alder. Siden prosessen går gradvis er det ikke alltid like lett å merke at hørselen reduseres. Det er også slik at språket vårt består av både lyse og mørke toner, og ofte vil man miste de lyse tonene før de mørke.

Dette er også noe som går gradvis, og har du høreapparater er det derfor svært viktig at de kompenserer for hele hørselstapet og ikke bare deler av det. Våre audiografer anbefaler at du jevnlig tar hørselskontroller, og sammenligner resultatet med tidligere kontroller. Utfra dette justeres innstillingene i høreapparatene.

På denne måten hjelper audiografene våre deg med å sikre at høreapparatene dine alltid gir deg den forsterkningen du bør ha.

Husk vedlikehold av høreapparatene!

Bruker du briller er du vant til å pusse disse for å se godt. Sånn er det med høreapparater også, de trenger jevnlig rens og vedlikehold for at du skal høre godt.

Det er viktig at du rengjør dome eller propp hver dag for å sikre at apparatene fungerer optimalt. Blir det skitt og smuss i lyd-inngang eller lyd-utgang, vil nytteeffekten i apparatene bli redusert. Noen ganger kan det være vanskelig å rense høreapparatet godt nok selv, men det finnes hjelp å få.

Hvis du sliter med å få til rens og vedlikehold, eller opplever det som at høreapparatet har blitt helt stumt og ødelagt, da hjelper HØR sine audiografer deg. Hos HØR er det åpen drop-in for service av apparater og tilbehør. Se åpningstider for hver enkelt HØR klinikk her.

Kom innom når det passer deg, vi tar imot alle typer høreapparater.