Kategori: Hørsel

Sliter du med å høre hva dine kolleger sier i møter?

Hørselsproblemer kan skape utfordringer for deg i både arbeidsliv og sosiale settinger.
Å anstrenge seg for å høre og få med seg all informasjon kan bli veldig krevende, og etter
hvert umulig. Mange blir overrasket over sin egen hørsel etter utredning.
Les historien til Grethe Helle, som har tatt steget med å anskaffe seg høreapparater hos HØR her.

Artikkel publisert av Gry Hartvigsen i Hjemmet våren 2022.

Hvordan fungerer øret?

 Ørene er kroppens hørsels- og balanseorgan. Øret har to hovedoppgaver, den ene er å fange opp lyder og overføre signalene fra det ytre til det indre øret. Denne informasjonen sendes så videre som nerveimpulser opp til hørselssenteret i hjernen slik at vi kan oppfatte og tolke lydene. Den andre oppgaven er å registrere hodets stilling…

Derfor bør du bruke høreapparatet hele tiden

et høreapparat må lære deg å kjenne

Er du ikke så flink til å bruke høreapparatene dine? Opplever du at lydbildet er uvant og vanskelig å tilvenne seg? Føler du at nytteeffekten er dårlig? Høreapparater krever tilvenning Har du redusert hørsel og høreapparater, er det veldig viktig at du bruker høreapparatene dine så mye som mulig. Når du bruker høreapparatene mye, blir…

Synes du folk mumler? Det kan være nedsatt hørsel

ikke all mumling er mumling

Når man ikke lenger hører alle frekvenser i lydspekteret, kan det oppfattes som at folk mumler. Hørsel er en svært viktig sans. Hvis hørselen din blir redusert kan det påvirke hverdagen din på mange forskjellige måter. Du kan bli mer sliten fordi du må anstrenge deg mye for å høre hva som blir sagt. Det…

5 tips for et velfungerende høreapparat

For å få den gode nytteeffekten av høreapparatene, er det veldig viktig å holde de rene og åpne til enhver tid. Litt smuss i lydutgangen vil redusere, eller i verste fall blokkere, all lyd. Høreapparatet vil dermed ikke gi deg den hørselshjelpen du forventer. Vi gir deg tips og triks for å holde høreapparatene rene…