Kategori: Hørsel

Sliter du med å høre hva dine kolleger sier i møter?

Hørselsproblemer kan skape utfordringer for deg i både arbeidsliv og sosiale settinger.
Å anstrenge seg for å høre og få med seg all informasjon kan bli veldig krevende, og etter
hvert umulig. Mange blir overrasket over sin egen hørsel etter utredning.
Les historien til Grethe Helle, som har tatt steget med å anskaffe seg høreapparater hos HØR her.

Artikkel publisert av Gry Hartvigsen i Hjemmet våren 2022.

Derfor bør du bruke høreapparatet hele tiden

høreapparat høreapparater nedsatt hørsel hørselstap hør audiograf

Er du ikke så flink til å bruke høreapparatene dine? Opplever du at lydbildet er uvant og vanskelig å tilvenne seg? Føler du at nytteeffekten er dårlig? Høreapparater krever tilvenning Har du redusert hørsel og høreapparater, er det veldig viktig at du bruker høreapparatene dine så mye som mulig. Når du bruker høreapparatene mye, blir…

Hodetelefoner for barn

PuroQuiet for barn

Barn liker musikk. Barn digger film. Barn elsker å spille actionfylte spill på nettbrett. Gode hodetelefoner øker opplevelsen. Men små barneører kan fort skades av for høyt lydvolum. Det vil vi i HØR gjøre noe med!
28 millioner amerikanere har mistet deler av hørselen sin. Av disse er hele 17 av 1000 under 18 år.