Trompet på øret for å illustrere lydnivået.

Hva er egentlig lyd?

Når du kaster en stein ut i vannet, så går bølgen i en sirkel ut fra der steinen lander. Sånn er det med lydbølger også, bare at de beveger seg mye raskere.

Hva er lange og korte lydbølger?

Kort forklart: Lange lydbølger (lave Hz) gir dyp bass. Korte bølger gir høye toner (høye Hz).

Hørselen til et uskadet øre går fra 20 Hz og helt opp mot 20 000 Hz (eller 20k Hz). For voksne mennesker går hørselen normalt fra 20Hz og opp til ca 15 000 Hz. Lydbølger under 20 Hz kalles Infralyd, mens lydbølger over 20k Hz kalles Ultralyd. Lyd kan også være satt sammen av flere frekvenser og kalles da for en klang. 

Kan lyd være farlig?

Øret er et fantastisk organ. Det fungerer (veldig forenklet) ved at øremuslingen og øregangen fanger opp lydbølgene fra omgivelsene dine. Lydbølgene føres innover øregangen og når etter hvert trommehinnen, en fleksibel membran som begynner å vibrere når den treffes av lydbølgene.

Lydbølgene overføres gjennom mellomøret, og inn i indre øret, der lydbølgene transformeres til signaler i hørselsnerven for å overføres til hjernen. Jo sterkere lyden er, jo kraftigere vibrerer trommehinnen, og jo kraftigere blir lydtrykket også inn i det indre øret. Se vårt utvalg av hørselvern.

Spermhvalen avgir kraftigs lydtrykk i naturen

Lydtrykket av en sjokkbølge kan være så kraftig at det river ned store bygninger.

I naturen er det spermhvalene som avgir kraftigst lydtrykk. Den klikkelyden de lager for å navigere kan nå utrolige 200 dB (men på grunn av at vann er tettere en luft er den i realiteten 174 dB). Den sterkeste lyden som er målt på land gjorde NASA da de målte Saturn V. Målingen viste 204 dB!

Kilder:

Fivethirtyeight.com

Blog.sonicbids.com

snl.no