Nedsatt lydtoleranse kan føre til at lyder som egentlig har normalt volum, oppfattes som ubehagelig sterke. Heldigvis finnes det behandling.

tts tensor tympani syndrom tinnitus øresus hør

Hyperakusis er en underart av nedsatt lydtoleranse. Nedsatt lydtoleranse er definert som til stede hos en person dersom vedkommende opplever negative reaksjoner på lyder som andre ikke reagerer negativt på. Hyperakusis foreligger når den negative reaksjon utløses kun basert på lydens fysiske karakteristikker, som spektrum og intensitet. Lydens mening, og i hvilke kontekst den er presentert, spiller altså ikke inn på reaksjonen (Jastreboff og Jastreboff, 2015).

Hyperakusis gjør lyder sterkere enn de egentlig er

Hyperakusis gjør at du opplever lyder som sterkere enn de faktisk er. Dette skjer fordi det forekommer en feil i overføringen av lydsignalet på veien fra øret og opp til hjernen. Hjernen oppfatter dermed lyden som sterkere i volum enn hva den var da den kom inn til det indre øret. Dette kan føre til ubehag, smerte reaksjoner, dotter, kvalme, svimmelhet, uro, frustrasjon og sinne hos den som rammes.

Hyperakusis har ingen sammenheng med høreterskler, og kan forekomme både hos personer med normal hørsel og personer med redusert hørsel. Ofte er det også funn av flere typer nedsatt lydtoleranse hos samme person, som for eksempel en kombinasjon av hyperakusis, misofoni og forvrengning.

Kun 1 av 3 vet at nedsatt lydtoleranse kan behandles

Opinion utførte en markedsundersøkelse i 2018, som viste at omtrent 12 prosent av Norges befolkning opplever å være for sensitive for lyd. Samtidig kjente kun 1 av 3 til at det finnes behandling for slik problematikk.

Kunnskap er svært viktig for at du skal kunne håndtere disse problemene, ved å søke riktig behandling. Sterk hyperakusis kan føre til at du unngår aktiviteter der du vet at lydene vil være ubehagelige for deg, og i verste fall kan det skape utfordringer med å delta normalt i familieaktiviteter, på jobben eller på skolen.

Bruk av støyvern kan forverre problemet

Det kan føles naturlig for deg å forsøke å beskytte deg mot de ubehagelige lydene. Kanskje tenker du at lydene er så sterke at de kan skade hørselen din, og at du må bruke støyvern for å kunne delta i de vanskelige situasjonene. Mange bruker ørepropper eller hodetelefoner for å dempe ubehaget. Dette kan faktisk forsterke problemene, og skape større utfordringer i å delta i støyende omgivelser.

Hør har spesialkompetanse på hyperakusis

Hos Hør har vi audiografer med spesialkompetanse og videreutdanning i utredning og behandling av hyperakusis. Vi jobber etter den anerkjente behandlingsmodellen Tinnitus Retraining Therapy (TRT), som er utviklet av P. Jastreboff. Ved utredning finner vi type/typer av nedsatt lydtoleranse, samt plagegraden din, og setter opp et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

Vi følger deg opp med jevnlige kontroller på ubehagsnivåene dine og de aller fleste får raskt gjenopprettet normal volumoppfattelse ved denne type behandling. Behovet for å bruke propper og hodetelefoner for å beskytte seg mot støy vil forsvinne i takt med at behandlingseffekten kommer.

Tror du at du har hyperakusis? Opplever du at lyd er vondt og hindrer lyd deg i å delta? Bestill en time for utredning og få en spesialist-vurdering på om du behøver behandlingstiltak.

Kilder:

Markedsundersøkelse utført for Hør av Opinion AS i 2018

Jastreboff og Jastreboff, Chapter 21, Handbook of Clinical Audiology, 2015

Kategorier

Hørsel og høreapparat

Tinnitus og ubehag

Ørepropper og hygiene

Audiopedagog

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid