Misofoni – Når lyd gjør deg frustrert og irritert

Over 500 000 nordmenn er sensitive for lyd, men det finnes gode og effektive behandlingsformer.

Misofoni er definert som en unormal sterk reaksjon på en eller flere lyder med et spesifikt mønster eller mening for deg. De fysiske egenskapene til lyden er underordnet. En egen art av misofoni er fonofobi, der den dominante reaksjonen til lyden er frykt (Jastreboff og Jastreboff, 2015).

Automatisk reaksjoner i underbevisstheten

Ved misofoni reagerer du negativt på en eller flere lyder. Øret fungerer som normalt, og lydene overføres med riktig styrke opp til hjernen. Før lyden når bevisstheten i hjernen, forekommer det imidlertid automatiske reaksjoner som for eksempel økt pust og puls. I tillegg kan følelsesmessige reaksjoner som sinne, frustrasjon, uro og angst oppstå. Dette er ikke reaksjoner du kan styre, men innlærte, automatiske reaksjoner som skjer i underbevisstheten din. Misofoni har ingen sammenheng med høreterskler, og kan både forekomme hos personer med normal hørsel og personer med redusert hørsel.

Sterk misofoni kan skape utfordringer i hverdagen, ved at i utgangspunktet vanlige aktiviteter som sosial omgang, jobb, transport og familieliv, blir aktiviteter du aktivt unngår. Hyggelige familiemiddager kan for deg føles som umulige å delta på, fordi for eksempel spiselyder eller lyder fra bestikk og tallerkener preger deg så sterkt. Familie og venner kan ha utfordringer med å forstå problematikken, da de ikke har samme reaksjonsmønster. De blir derfor overrasket over dine tilsynelatende plutselige negative reaksjoner. En kjent utfordring er at de rundt ønsker at du skal bite tennene sammen og delta, men dette kan da føles som en uholdbar situasjon og gjøre problemene verre.

Det er viktig med kunnskap og informasjon for at du selv skal forstå hva misofoni er, og ta riktige grep. God kommunikasjon med de rundt deg er også avgjørende, slik at de kan ta hensyn og forstå dine utfordringer.

behandling av misofoni

Misofoni er mer vanlig enn du tror

Å ikke forstå hvorfor man får slike sterke reaksjoner, kan få deg til å tenke at det er noe galt med deg. I 2018 gjennomførte imidlertid Opinion en markedsundersøkelse, som viste at over 500 000 nordmenn opplever at de var for sensitive for lyd.

Undersøkelsen viste samtidig at kun 32 % kjente til at det finnes behandling for denne type utfordringer. Gjennom riktig behandling kan man nemlig avlære de negative reaksjonsmønstrene.

Bruk av ørepropper kan forverre problemet

Det kan føles naturlig for deg å forsøke å beskytte deg mot lyder, for å kunne delta i de vanskelige situasjonene. Mange bruker propper eller hodetelefoner for å dempe ubehaget, men dette kan forsterke problemene og gjøre det enda vanskeligere å delta i de utfordrende situasjonene.

Hos HØR har vi audiografer med spesialkompetanse og videreutdanning i utredning og behandling av misofoni. Vi jobber etter den anerkjente behandlingsmodellen TRT, som er utviklet av P. Jastreboff. HØR er i tillegg samlokalisert med audiopedagoger, som bidrar med kognitiv adferdsterapi. Slik terapi viser svært gode behandlingsresultater.

Ved utredning finner vi hvilken type/typer av nedsatt lydtoleranse som du har, i tillegg til plagegraden. Vi setter opp en individuell behandlingsplan som ofte består av tiltak både hos audiograf og audiopedagog.

Bestill en time for utredning her eller ring oss for å avtale tid.

Les også Camillas historie om å leve med misofoni og hvordan hun fikk hjelp.

 

Kilder:

Markedsundersøkelse utført for HØR av Opinion AS i 2018

Jastreboff og Jastreboff, Chapter 21, Handbook of Clinical Audiology, 2015