Prøve høreapparat

Føler du det er vanskelig å høre alt? Misforstår du og går glipp av poenget? Vi tilbyr tilpasning og opplæring i alle typer høreapparat, som du kan teste hjemme og på jobb i opptil 2 uker. Høreapparat kan hjelpe deg til å høre bedre og anstrenge deg mindre, slik at du kan nyte mere.

Du betaler kun for tilpasningstimen, og får gratis hjemlån og oppfølging. Eventuell hørselstest kommer i tillegg.

Pris: 1 400,-

Bestill time

Det er ikke lett å vite om høreapparatet du vurderer er riktig for deg. Nettopp derfor er det viktig å ta tiden til hjelp, med god rådgivning fra våre audiografer. Vi tilbyr alle våre kunder gratis hjemlån av høreapparater. De aller fleste modellene er tilgjengelig i demoutgave, og vi velger ut riktig type demoapparat sammen med deg etter dine ønsker og behov. Slik får du testet om høreapparatet gir deg den nytteverdi og bruksopplevelsen du er ute etter.

Hvordan velge riktig høreapparat? 

For å forstå dine behov for forsterkning av lyd må vi starte med en hørselsutredning. Har du nylig tatt en hørselstest hos en audiograf et annet sted? Da kan du ta med hørselstesten til oss og vi kan straks gå i gang med å finne riktige høreapparat for deg.  

Utfører du en hørselstest hos HØR, består det av en rentonetest og en taletest. Slik avdekker vi de frekvensområder du hører redusert i. Dette blir visuelt fremstilt i et audiogram. Audiografen forklarer deg hvilke lyder som du ikke hører så godt lengre. Taletesten avdekker hvor god evne du har til å oppfatte tale. Taletesten er viktig å utføre for å se hva man kan forvente av hørselseffekt når høreapparatene er optimalisert for deg. 

Hva er dine behov? 

Vi vil høre om hvilke situasjoner du opplever å høre for dårlig i. Hvilke situasjoner som du opplever å falle utenfor. Og hva som er viktig for deg at høreapparatene kan hjelpe deg med.  

Om det er å nyte samvær med familie eller om det er å høre godt nok i store møterom. Om det er å høre dirigenten i koret du synger i. Uansett er vår jobb som audiografer er å finne det beste hjelpemidlet for deg og dine behov. Finne de apparatene som best mulig kan gi deg den hørselsfunksjonen du ønsker deg.  

 

Dersom du har andre problemer med hørselen i tillegg, vil audiografen ta hensyn til dette og guide deg til riktig type tiltak og apparater. Vi tilbyr for eksempel høreapparater med innebygd lydgenerator eller også kalt tinnitusmaskerer.  En slik lydgenerator brukes ofte i vårt behandlingstilbud til de som sliter med tinnitus og nedsatt lydtoleranse. Les mer om vårt unike tilbud for de med øresus eller misofoni (eller hyperakusis).

Prøve høreapparat 

Det er utrolig mange forskjellig høreapparater å velge imellom for deg som bruker. Men våre audiografer hjelper deg å finne det høreapparatet som er riktig for deg. Når hørselsutredningen er foretatt vil audiografen presentere hva som finnes av høreapparater, muligheter og tilbehør. 

Vi har de aller fleste modeller tilgjengelig som DEMO-apparater. Det betyr at vi kan tilpasse høreapparat på deg som du låner med deg på hjemlån. Slik får du testet om akkurat dette høreapparatet er noe du liker. Og om det gir deg den lytteopplevelsen du er ute etter. Du betaler for en time hos audiograf for å få høreapparatet riktig innstilt.  

Opplæring og oppfølging 

Vi lærer deg opp i bruk og betjening. Hvordan du setter inn høreapparatet. Hvordan du betjener det. Vi kobler opp til telefon og app hvis du ønsker det. Og så får du gratis hjemlån i opptil 2 uker.  

Våre audiografer kan også tilpasse og gjøre justeringer underveis. Vi setter opp kontroll etter én og to uker, alt avhengig av hvor lenge du ønsker å prøve det. Denne metoden gir deg rask og effektiv hjelp, med god veiledning hele veien. 

Hvis du finner ut at apparatet ikke er noe for deg, leverer du det tilbake etter endt testperiode. Du betaler selvsagt ingenting for prøvetiden eller apparatene. Har du behov for å prøve høreapparatene over lengre tid, kan du leie apparatene og få videre oppfølging og rådgivning av audiografene.  

Er du ikke fornøyd med det første demoapparatet? Da kan vi selvsagt bytte det ut, ta ny tilpasning og gi deg videre hjemlån. Da betaler du kun for den ekstra timen med tilpasning, og får ny gratis hjemlånsperiode på opptil 2 uker. 

Kjøpe høreapparat 

Bestemmer du deg for å kjøpe høreapparat etter en DEMO-periode, vil audiografen bestille opp nye apparater til deg fra leverandøren. Du kan da få låne DEMO apparatene i noen dager ekstra til dine egne høreapparater er kommet. 

Audiografen tilpasser da de nye høreapparatene med like innstillinger som DEMOapparatene. Og foretar selvsagt også alle justeringer som eventuelt er ønskelig på lyd, programmer eller funksjoner. 

Det finnes svært mange forskjellige typer og modeller høreapparater. Og prisene varierer etter hvor teknisk avanserte de er og etter om det er custom made for deg eller ikke. HØR selger høreapparater fra 7000 kroner per stykk. Spør audiografen din om pris hvis det er en spesiell type eller modell du vurderer. 

Vi har også alt av ekstra tilbehør til apparatene for salg. Hvis du har behov for en streamer til TV, eller en mikrofon for å kunne enklere snakke i handsfree gjennom høreapparatene, eller en egen samtalemikrofon. Spør oss, så finner vi det som er aktuelt for dine behov. 

Unikt oppfølgingstilbud

Ved kjøp av høreapparat hos HØR tilbyr vi alltid en rabattert oppfølging. Det betyr at du får to oppfølgingskonsultasjoner med en samlet rabatt på 400,-. Oppfølging er svært viktig for å sikre at du får best mulig nytteverdi av høreapparatene. Vi følger deg opp med justeringer og veiledende informasjon, etter hvert som du blir en mer og mer erfaren bruker av ditt nye apparat. 

Husk også at rens og vedlikehold av høreapparater er veldig viktig. Et skittent og tett høreapparat vil ikke gi deg den nytteeffekten du ønsker deg. Derfor er våre audiografer alltid tilgjengelig for rens og service. Vi har åpen Dropin tilbud på alle våre avdelinger. Se åpningstider for drop in på hver klinikk her.

Fjernjustering 

Audiografene på HØR har også mulighet til å hjelpe deg selv om du er forhindret til å ta en fysisk konsultasjon hos oss. Fjernjustering av innstillingene i mange høreapparater er nå teknisk mulig. Og du kan sitte hjemme eller på kontoret, mens du har en live time hos audiografen din. Slike nettkonsultasjoner bruker vi også for å bistå deg som eventuelt har spørsmål om innsett av høreapparatene, bruk og vedlikehold.   

Velkommen til HØR for å prøve høreapparater. Våre audiografer er klare for å hjelpe deg til bedre hørsel.  

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid