Tinnitus (øresus) – Utredning og behandling

Opplever du piping eller susing i ett øre, eller begge? Er du plaget av øresus og tinnitus? HØR har audiografer med spesialutdannelse på tinnitus-utredning og tinnitus-behandling. Vi tilbyr den anerkjente TRT-behandlingen, som har redusert plagegraden hos hele 80 prosent av de som har fulgt denne behandlingen. Utredning og behandling er kun tilgjengelig på vår hovedavdeling HØR Ullevål Stadion som har spesialutstyr tilrettelagt for personer som plages av tinnitus og øresus. 

Utredning:

Pris: 2700,-

Bestill time

tinnitus behandling

Opplever du piping i ett øre, eller begge? Suser det eller ringer det i ørene? Eller er lydoppfattelsen mere inne i hodet? Alt av lyd som du hører som ikke kommer utenfra defineres som tinnitusEt annet ord for tinnitus er øresus. Disse navnene brukes om hverandre, og selv om du hører en pipelyd kan faguttrykket som brukes være øresus. 

Tinnitus-lydene som du kan høre i øret eller hodet kan være veldig forskjellig. Noen hører for eksempel susing, ringing eller piping, noen kan høre klikking, during eller dunking. 

Du kan også høre mange forskjellige lyder på samme tid. Noen hører tinnitus-lyden eller tinnitud-lydene kun innimellom, eller bare når det er helt stille. Mens andre har kraftigere plager og hører lyden hele tiden. Tinnitus kan være svært plagsomt, den kan hindre deg i hverdagen og redusere livskvaliteten din. 

Hva er årsaken til tinnitus?

Tinnitus/øresus kan komme akutt. Andre kan oppleve tinnitus som kommer mer gradvis, og vokser seg til et større og større problem. Noen kan også oppleve tinnitus som kommer og går. Det er mange forskjellige årsaker til at tinnitus eller øresus oppstår.

Vi vet at sykdom, skade, stress eller traume er årsaker til at øreus/tinnitus oppstår. I tillegg til disse utløsende årsakene ser vi også en reduksjon i hørsel. For noen kan det være at øregangen er tett av ørevoks. Mens hos de fleste er årsaken til redusert hørsel at hårcellene i det indre øret har blitt skadet og at noen har blitt borte.

Når vi blir født hører vi godt helt opp til ca 20 000 Hertz, men allerede fra vi er unge kan de hårcellene som jobber med de aller høyeste frekvensene falle bort. Med alder og støyslitasje vil flere hårceller falle fra, og vi kan oppleve at et hørselstap blir merkbart for oss. Er det kun noen av hårcellene i de øverste frekvensområdene som er falt bort, vil vi ikke være bevisst på dette hørselstapet i vårt daglige liv.

Når hørselsnerven får mindre mengde signaler å overføre enn den i utgangspunktet hadde, kan det oppstå det vi kaller fantomlyd. Dette er lyd som ikke kommer utenfra, men som oppstår i hørselssystemet. Disse lydene er i utgangspunktet noe vi ikke har bevissthet på. Men faktisk er det slik at hvis det er stille nok rundt oss vil de aller fleste klare å lytte frem slike lyder.

Når øresus/tinnitus oppstår er det fordi vi utsettes for en situasjon som fører til en feiltolkning av disse fantomsignalene. Dette kan være akutte situasjoner med for sterk lydpåkjenning som en høy konsert. Det kan være sykdom eller skade. Eller det kan være en stressbelastning over tid som fører til at slike tinnitus-lyder kommer opp til hørbart og plagsomt nivå.

Tinnitus-lyden blir tolket som viktig for oss eller som et symptom på noe, og den gjøres derfor hørbar. I etterkant kan lydene bli borte av seg selv. Det skyldes da en naturlig prosess kalt habituering eller tilvenning på godt norsk. Lyden gir da ingen kobling til en negativ kroppslig reaksjon. Sanseinntrykket kan avta gradvis over tid og tinnitus kan bli helt borte.

Men hvis lydene for eksempel blir koblet sammen med uro, bekymring og stress, kan tinnitus-lyden blir værende. Hvis hjernen mener at denne tinnitus-lyden er viktig for oss å høre, vil vi ikke oppnå naturlig habituering eller tilvenning. Vi kan få en negativ betinget kobling der lyden kan utløse uro og stress. Og økt stress og uro kan igjen utløse sterkere og mer plagsom øresus/tinnitus.

HØR tilbyr behandling av tinnitus

Audiografene på HØR tilbyr den anerkjente TRT-behandlingen, som har redusert plagegraden hos hele 80 prosent av de som har fulgt denne behandlingen. Behandlingen bygger på at den naturlige habitueringsprosessen stimuleres. Audiografen hjelper deg til å omprogrammere fortolkningen av tinnitus i hjernen slik at bevisstheten og opplevelsen av tinnitus gradvis reduseres.

TRT behandling er et ofte brukt uttrykk i Norge men det er svært få steder som tilbyr ekte TRT utredning og behandling. Det er mangel på audiografer med spesialutdannelse på tinnitus, og i tillegg er både utredningen og behandlingstimene tidkrevende for ære-nese-hals-klinikkene.

På HØR har vi 2 av svært få audiografer i Norge som har etterutdannelse på TRT tinnitus. I tillegg har våre 2 spesialutdannende audiografer gjennom HØRs eget HØR-akademi, etterutdannet flere HØR-audiografer til å få kompetanse og erfaring på utredning og behandling av både tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

Nå består TRT teamet på HØR av 5 dyktige og erfarne audiografer som alle er klare til å hjelpe deg som er plaget av tinnitus. Ta kontakt med oss og møt audiografer med tid og kompetanse til å hjelpe deg.

Slik fungerer TRT-behandlingen

Vi utfører en høyfrekvent hørselstest og avdekker høretersklene dine i hele frekvensområde

Behandlingen starter med en grundig utredning der vi finner plagegrad og legger en plan med de tiltakene som er hensiktsmessige akkurat for deg. Vi følger de originale kartleggingsskjemaene utviklet for TRT.

Vi utfører en høyfrekvent hørselstest og avdekker høretersklene dine i hele frekvensområdet, fra bass og helt opp til toner på 20 000 Hertz. Det utføres en tinnitus-matching for å finne akkurat hvor i frekvens og styrke din tinnitus/øresus ligger.

I tillegg utfører vi full utredning for nedsatt lydtoleranse. Dette er absolutt nødvendig for å ha best mulig utgangspunkt for å oppnå behandlingseffekt på tinnitus-tiltakene. Mange av de som har plagsom tinnitus har også utfordringer med nedsatt lydtoleranse. Nedsatt lydtoleranse må behandles først, og dette er heldigvis en problematikk som ofte raskt og effektivt behandles av våre audiografer.

Når utredningen er ferdig, vil vi legge opp en individuell behandlingsplan for deg. Dette består av grundig informasjon og opplæring i årsak og sammenhenger. Vi følger en behandlingspakke som går over 6 måneder som består av regelmessige timer hos audiograf med informasjon, råd og veiledning, der du også få tilpasset de hjelpemidlene som er riktige og viktige for deg.

I denne perioden følger vi deg tett. Vi evaluerer behandlingseffekten fortløpende, og justerer tiltakene tilpasset deg og din plagegrad. Vi tilpasser og justerer tilført lyd og sikrer riktig bruk av lyd-stimulering.

Hva er riktig behandling for deg?

Hvilke tiltak som er hensiktsmessige for deg får vi først avdekket når full utredning er foretatt. Mange sliter med søvn og har behov for tiltak med fokus på å bedre natten, andre trenger fokus på tiltak på dagtid. De fleste får godt utbytte av hjelpemidler både om natten og på dagen.

Noen har redusert hørsel og får stort utbytte av gode høreapparater som er optimalt tilpasset. Høreapparatene vil skape stimulering av hørselssystemet som straks kan skape mindre fokus og oppmerksomhet på tinnitus.

Andre er også svært plaget av nedsatt lydtoleranse. Noen har kun hyperakusis, andre har kun misofoni. Men mange har en kombinert variant av de forskjellige underartene av nedsatt lydtoleranse.

På HØR har vi spesialisert oss på slik problematikk, og her får du effektiv behandling for både hyperakusis og misofoni. Hos oss får du hjelp, les mer om dette her; misofoni-og-hyperakusis.

Tverrfaglig behandling

Noen opplever at tinnitus er koblet sammen med muskulære spenninger i skuldre, nakke og kjeve. Vi på HØR samarbeider med erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som utreder og gjør riktige tiltak for å bedre og redusere din tinnitus-problematikk.

I tillegg er vi på vår hovedavdeling på HØR Ullevål Stadion samlokalisert med audiopedagoger som tilbyr kognitiv adferdsterapi for tinnitus/øresus. Metodene går ut på individuelt tilpasset veiledning og opplæring i avspenningsteknikker, fokuseringstrening og lyttetrening.

Mange har utbytte av å følge både TRT behandling, kognitiv behandling og fysiobehandling samtidig. Våre audiografer hjelper deg til å finne den behandlingsmåten eller måtene som er å mest hensiktsmessig for akkurat deg.

Hvor vanlig er tinnitus? 

Tinnitus, også kjent som øresus, er et svært vanlig problem i Norge. Folkehelseinstituttet kunne i 2015 avdekke at hver sjette mann og kvinne sliter med plagsom tinnitus. Opinion utførte i desember 2018 en markedsundersøkelse for HØR AS som avdekket at det i Norge er ca. 890 000 mennesker med øresus. Dette tilsvarer ca. 21% av befolkningen.

Undersøkelsen viste en forskjell mellom kjønnene, der fordelingen av de som opplevde øresus var 60% hos mennene og 40% hos kvinnene. Prevalensen viste seg også forskjeller i alder, der størst forekomst fantes blant de over 60 år. 

Forskning viser at hele 80 prosent som går i ekte TRT-behandlingen opplever behandlingseffektDe opplever at tinnitus reduseres i plagegrad. Noen opplever at tinnitus blir lavere, noen at den blir sjeldnere og noen opplever at den blir borte. 

Sliter du med tinnitus eller øresus? Trenger du informasjon og råd? Les mer her om hva du bør gjøre i artikkelen vår om 5 gode råd til deg med tinnitus.

Alle trenger informasjon, råd og veiledning fra erfarent helsepersonell med spesialutdannelse på tinnitus. Dessverre finnes det ikke så mange i det offentlige øre-nese-hals systemet som har spesialutdannelse på tinnitus.

Våre erfarne og spesialutdannede audiografer på HØR gir deg grundig informasjon og avdekker hvilke tiltak som er hensiktsmessig for deg og din plage. Ta kontakt for utredning av tinnitus her. 

Ved behov for behandlingstiltak setter audiografen opp en spesialtilpasset behandlingsplan, skreddersydd etter dine behov. Vår 6 måneders behandlingspakke med regelmessige kontrolltimer koster 8250,- De aller fleste velger en slik behandlingspakke, men det er også mulig å ta kun enkeltstående timer. En enkeltstående time koster 1250,- Eventuelle hjelpemidler kommer i tillegg.

Kilder: FolkehelseinstituttetStore norske leksikon, Dagens medisin 

Denne tjenesten tilbys på

Hør Ullevål Stadion
Sognsveien 75 F (2 etasje)
0855 OSLO

Gratis sømløs og enkel kundeparkering i 1 time i Ullevaal stadion P-Hus rett under klinikken.

Åpningstider

Man – Fre: kl. 08 – 16. Onsdag: 8-20
Drop in for høreapparat-service: 12-15

Kontakt

Telefon 09 – 15: +47 23 89 87 15
E-post: audiograf@hoer.no

Vi lytter til ørene dine.