Tinnitus (øresus) – Utredning og behandling

Opplever du piping eller susing i ett øre, eller begge? Er du plaget av øresus og tinnitus? HØR har spesialisert seg på tinnitus utredning og behandling, og har et stort tverrfaglig team med erfarne audiografer og audiopedagoger som alle har spisskompetanse og erfaring innenfor tinnitus og nedsatt lydtoleranse.

HØR har sterkt fokus på faglig utvikling og å kunne tilby kundene våre de nyeste, mest anerkjente, ledende og innovative behandlingsmetodene. For å vite hvilken behandling som egner seg best for deg må du alltid booke en utredning først. 

Utredning koster 3300,-

Bestill time

Symptomer og årsaker

Les mer

Hvor vanlig er tinnitus?

Les mer

Utredning og behandling

Les mer

Tinnitus og barn

Les mer

Tinnitus Retraining Therapy
Info om behandling og priser

Les mer

Lenire Bimodal Nevromodulasjon
Info om behandling og priser

Les mer

Kognitiv adferdsterapi
Info om behandling og henvisning

Les mer

Muskulær tinnitus
Info om behandling og henvisning

Les mer

Hva er tinnitus?

Opplever du piping i ett øre, eller begge? Suser det eller ringer det i ørene? Eller er lydoppfattelsen mere inne i hodet? Alt av lyd som du hører som ikke kommer utenfra defineres som tinnitus. Et annet ord for tinnitus er øresus. Disse navnene brukes om hverandre, og selv om du hører en pipelyd kan faguttrykket som brukes være øresus.

sound waves - tinnitus

Tinnitus-lydene som du kan høre i øret eller hodet kan være veldig forskjellig. Noen hører for eksempel susing, ringing eller piping, noen kan høre klikking, during eller dunking.

Tinnitus er et symptom. Symptom er ifølge Det store medisinske leksikon er en subjektiv opplevelse av at noe er unormalt med en selv. Du hører en eller flere lyder som ikke kommer fra en lydkilde rundt deg.

Du kan høre mange forskjellige lyder på samme tid. Noen hører tinnitus-lyden eller tinnitus-lydene kun innimellom, eller bare når det er helt stille. Mens andre har kraftigere plager og hører tinnitus-lyden hele tiden. Tinnitus kan være svært plagsomt, den kan hindre deg i hverdagen og redusere livskvaliteten din.

Hva er årsaken til tinnitus?

orsak tinnitus?

Tinnitus/øresus kan komme akutt. Andre kan oppleve tinnitus som kommer mer gradvis, og vokser seg til et større og større problem. Noen kan også oppleve tinnitus som kommer og går. Det er mange forskjellige årsaker til at tinnitus eller øresus oppstår

Vi vet at sykdom, skade, stress eller traume er årsaker til at øresus/tinnitus oppstår. I tillegg til disse utløsende årsakene ser vi også en reduksjon i hørsel. For noen kan det være at øregangen er tett av ørevoks. Mens hos de fleste er årsaken til redusert hørsel at hårcellene i det indre øret har blitt skadet og at noen har blitt borte.

Når vi blir født hører vi godt helt opp til ca. 20 000 Hertz, men allerede fra vi er unge kan de hårcellene som jobber med de aller høyeste frekvensene falle bort. Med alder og støyslitasje vil flere hårceller falle fra, og vi kan oppleve at et hørselstap blir merkbart for oss. Er det kun noen av hårcellene i de øverste frekvensområdene som er falt bort, vil vi ikke være bevisst på dette hørselstapet i vårt daglige liv.

Når hørselsnerven får mindre mengde signaler å overføre enn den i utgangspunktet hadde, kan det oppstå det vi kaller fantomlyd. Dette er lyd som ikke kommer utenfra, men som oppstår i hørselssystemet. Disse lydene er i utgangspunktet noe vi ikke har bevissthet på. Men faktisk er det slik at hvis det er stille nok rundt oss vil de aller fleste klare å lytte frem slike lyder.

Når øresus/tinnitus oppstår er det fordi vi utsettes for en situasjon som fører til en feiltolkning av disse fantom-signalene. Dette kan være akutte situasjoner med for sterk lydpåkjenning som en høy konsert. Det kan være sykdom eller skade. Eller det kan være en stressbelastning over tid som fører til at slike tinnitus-lyder kommer opp til hørbart og plagsomt nivå.

Sanseinntrykket kan avta gradvis over tid og tinnitus kan gå over. Altså for noen vil tinnitus-lyden forsvinne naturlig.

Men hvis lydene for eksempel blir koblet sammen med uro, bekymring og stress, kan tinnitus-lyden bli værende. Hvis hjernen mener at denne tinnitus-lyden er viktig for oss å høre, vil vi ikke oppnå naturlig habituering eller tilvenning. Vi kan få en negativ betinget kobling der lyden kan utløse uro og stress. Og økt stress og uro kan igjen utløse sterkere og mer plagsom øresus/tinnitus.

Symptomer ved tinnitus:

• Søvnproblemer
• Stress
• Irritabilitet
• Angst
• Depresjon
• Hørselsproblemer
• Hodepine
• Muskulære problemer
• Svimmelhet
• Redusert hukommelse
• Nedsatt konsentrasjon
• Utmattelse
• Isolasjon
• Nedsatt lydtoleranse

Tinnitus kommer ofte sammen med andre plager. Om et annet problem holdes ubehandlet kan utmattelsen fremme en tinnitusplage. Om du over lengre tid har muskelsmerter, spenninger i rygg eller hodepine, kan disse svekke vår naturlige evne til å undertrykke lyd. Er du syk, sliten eller utmattet vil en tinnitus kunne bli sterkere eller dukke opp.

Hvor vanlig er tinnitus?

Tinnitus er et svært vanlig problem i Norge. Folkehelseinstituttet kunne i 2015 avdekke at hver sjette mann og kvinne sliter med plagsom tinnitus. Opinion utførte i desember 2018 en markedsundersøkelse for HØR AS som avdekket at det i Norge er ca. 890 000 mennesker med øresus. Dette tilsvarer ca. 21% av befolkningen.

Undersøkelsen viste en forskjell mellom kjønnene, der fordelingen av de som opplevde øresus var 60% hos mennene og 40% hos kvinnene. Prevalensen viste seg også forskjeller i alder, der størst forekomst fantes blant de over 60 år.

Hørselhemmedes landsforbund viser på sine nettsider til at ca 15 % av landets voksne befolkning har tinnitus. Samt at ca 85 000 nordmenn er så plaget at de opplever det er vanskelig å mestre hverdagen.

Alle som har plager med tinnitus trenger informasjon, råd og veiledning fra erfarent helsepersonell med spesialutdannelse på tinnitus og øresus. Dessverre finnes det ikke så mange i det offentlige øre-nese-hals systemet som har spesialutdannelse på tinnitus.

Hørselshemmedes landsforbund har utført en undersøkelse blandt sine medlemmer med tinnitus, der 65 prosent av de som svarte på undersøkelsen sier de fikk beskjed av fastlegen om at “det må du bare leve med”. 73 prosent svarte at fastlegen ikke har kunnskap om tinnitus. Svarprosenten på undersøkelsen utført av HLF var på 37,6 prosent.

På HØR har våre audiografer og audiopedagoger etterutdannelse og spesialkompetanse i tinnitus, både utredning og behandling. Våre fagfolk gir deg grundig informasjon og avdekker hvilke tiltak som er hensiktsmessig for deg og din plage.

Bestill deg en time for tinnitus-utredning hvis du opplever å bli plaget av lyden eller er urolig og bekymret for lyden.

Les også vår artikkel om 5 gode råd til deg med tinnitus her.

Utredning av tinnitus

Hos HØR starter vi med en grundig utredning av din tinnitusproblematikk. Vi må ha en fullverdig utredning for å kunne se hvilke tiltak som er hensiktsmessige akkurat for deg og din plage. Noen trenger kun informasjon og rådgivning, mens andre trenger behandlingstiltak og oppfølging.

På utredningstimen utføres en utvidet hørselstest. En vanlig hørselstest tester hørselen i frekvensområdet 125 Hz til og med 8000 Hz, mens på en tinnitus utredning tester vi hele frekvensområdet, fra bass på 125 Hz og helt opp til toner på 20 000 Hertz. Det utføres også en tinnitus-matching for å finne hvor i frekvensområdet din tinnitus/øresus ligger.

Vi følger de originale kartleggingsskjemaene utviklet for Tinnitus Retraining Therapy, vi utfører Tinnitus Handicap Inventory og i tillegg til dette stiller vi spørsmål for tinnitusplager relatert til muskulær årsak eller sammenheng.

Å benytte seg av gode kartleggingsverktøy som gode spørreskjema, er svært viktig for å kartlegge problematikken grundig og slik gi hver enkelt riktig hjelp og riktige tiltak.

Under utredning for tinnitus utredes det også for nedsatt lydtoleranse. Dette utredes ved å teste ubehagsterskler og benytte kartleggingsverktøy fra Tinnitus Retraining Therapy.

Dette er absolutt nødvendig for å ha best mulig utgangspunkt for å oppnå behandlingseffekt på tinnitus-tiltakene. Mange av de som har plagsom tinnitus har også utfordringer med nedsatt lydtoleranse. Nedsatt lydtoleranse må behandles først, og dette er heldigvis en problematikk som ofte raskt og effektivt behandles av våre audiografer. Les mer om dette her.

Finnes det behandling for tinnitus?

Det er mange som får høre at tinnitus ikke kan hjelpes, eller behandles. Og at en må leve med det. Men det er ikke realiteten. Selv om det for mange er vanskelig å bli kvitt tinnitusen helt, altså alltid få det helt stille igjen, så kan behandling fjerne store deler av plagen for de fleste.

Noen opplever at tinnitusen blir lavere, mindre i fokus, andre at tinnitusen blir sjeldnere tilstede og noen opplever at den blir helt borte av å følge behandling hos våre behandlere. Våre audiografer og audiopedagoger vet at hver enkelts situasjon er forskjellig, og vi kan aldri love hvilket behandlingsresultat som vil komme og hvor mye hver enkelt vil få redusert sin plagegrad.

Det vi kan si er at alle våre behandlere gjør alt de kan for å tilby akkurat deg den beste hjelpen. HØR følger også aktivt med på forskning og nye behandlingsmetoder som kommer, og tilbyr det beste, mest anerkjente samt det nyeste og mest innovative innen tinnitusbehandling.

Behandlingsmetoder:

 • Audiografene på HØR tilbyr den anerkjente TRT-behandlingen (Tinnitus Retraining Therapy), som har redusert plagegraden hos hele 80 prosent av de som har fulgt denne behandlingen.
 • Audiografene våre tilbyr fra våren 2022 bimodal nevromodulasjon med produktet Lenire fra Neuromod. Denne behandlingen er HØR alene om å tilby i Norge, og forskning viser at 86,2 % som fikk behandling med Lenire fikk reduksjon av plagegrad allerede etter 12 ukers behandling.
 • Våre audiopedagoger tilbyr kognitiv adfersterapi for tinnitus og dette er også en av de mest anerkjente og veldokumenterte behandlingsmetodene.
 • HØR samarbeider med kiropraktorer og fysioterapeuter hos NEMUS, og der tilbys utredning og behandling av tinnitus med muskulær årsak eller sammenheng

Hva er riktig behandling for deg?

Hvilke tiltak som er hensiktsmessige for deg får vi først avdekket når full utredning er foretatt. Du vil få grundig informasjon og opplæring i årsak og sammenhenger. Vi vil legge opp en individuell behandlingsplan for deg basert på din plagegrad og dine resultater fra utredningen.

Mange har utbytte av å følge flere behandlingsmetoder samtidig, eller fokusere på en måte først og så supplere med annen behandlingsmetode etter hvert. Våre audiografer og audiopedagoger hjelper deg til å finne den behandlingsmåten eller kombinasjonen som er å mest hensiktsmessig for akkurat deg.

Mange sliter med søvn og har behov for tiltak med søkelys på en bedre nattesøvn, andre trenger fokus på tiltak på dagtid. De fleste får godt utbytte av hjelpemidler både om natten og på dagen.

Noen har redusert hørsel og får stort utbytte av gode høreapparater som er optimalt tilpasset. Høreapparatene vil skape stimulering av hørselssystemet som straks kan skape mindre fokus og oppmerksomhet på tinnitus.

HØR forhandler høreapparater fra alle de store høreapparat-leverandørene og har modeller som passer for alle behov. Les mer om høreapparater på HØR her.

Andre er også svært plaget av nedsatt lydtoleranse. Noen har kun hyperakusis, andre har kun misofoni. Men mange har en kombinert variant av de forskjellige underartene av nedsatt lydtoleranse.

På HØR har vi også unik kompetanse på nedsatt lydtoleranse og her får du effektiv behandling for både hyperakusis og misofoni.

Tinnitus og barn

Tinnitus kan forekomme hos alle mennesker, også barn. Barn kan være plaget uten at man vet det, og det er ikke like enkelt å alltid fange opp. Barn kan slite med å konsertere seg på skolen eller barnehagen.

De kan ha problemer med søvn og ha et behov for å unngå stille sitasjoner. De kan også bære preg av uro og angst. I slike tilfeller er det viktig som foreldre å berolige barnet.

Det er viktig å ikke skape bekymring, men ufarliggjøre tinnitus. Gi trygghet og la barnet fortelle selv på sine premisser, og heretter imøtekomme barnet så godt man kan med informasjon og kunnskap tilpasset barnets evne til å forstå. Når det gjelder barn kan man være kreativ, tegne og lage historier som kan skape en optimistisk og positiv tilværelse.

Sammen med skole/barnehage kan man bidra med god tilrettelegging for barnet. Det å skape gode lytteforhold og redusere uønskede stressende situasjoner er positivt.

HØRs audiografer utreder barn ned til 5 årsalder. Bestill en time hos en av våre tinnitus eksperter hvis du kjenner behov for informasjon og kunnskap om tinnitus og hvordan du skal håndtere ditt barns tinnitus.

Tinnitus Retraining Therapy

Heidi viser finjusteringskurver

Denne behandlingsmetoden ble utviklet av Pawel Jastreboff og har vært ledende behandlingsmetode i det audiologiske miljøet i flere tiår. Behandlingen bygger på at den naturlige habitueringsprosessen skal stimuleres. Målet er å omprogrammere fortolkningen av tinnitus i hjernen slik at bevisstheten og opplevelsen av tinnitus gradvis reduseres.

Forskning viser at hele 80 prosent som går i ekte TRT-behandlingen opplever behandlingseffekt. De opplever at tinnitus reduseres i plagegrad. Noen opplever at tinnitus blir lavere, noen at den blir sjeldnere og noen opplever at den blir borte.

TRT behandling er et ofte brukt uttrykk i Norge, men det er svært få steder som tilbyr ekte og fullverdig TRT utredning og behandling. Det er mangel på audiografer med spesialutdannelse på tinnitus, og i tillegg er både utredningen og behandlingstimene tidkrevende for øre-nese-hals-klinikkene.

På HØR etterutdanner vi våre egne audiografer gjennom HØR sitt eget HØR-akademi, ledet av Fagleder Heidi Sabatier-Olne. Audiografene våre får grundig opplæring og praksis i alle behandlingsmetodene som HØR tilbyr, før de er klare til å hjelpe deg som er plaget. Ta kontakt med oss og møt audiografer med tid og kompetanse til å hjelpe deg.

Priser:

 • Utredning 3300,-
 • Behandlingspakke 6 måneder 8750,-
 • En enkeltstående time 1400,-
 • Tinnitus videokonsultasjon 790,-

Eventuelle hjelpemidler kommer i tillegg:

 • Lydgenerator dagtid 8800,- pr stk
 • Kombi-apparater dagtid fra 8800,- pr stk
 • Natthjelpemidler kablet 789,-
 • Natthjelpemidler bluetooth 1349,-
 • Natthjelpemidler bluetooth + trådløs lading 1979,-
Ler mer om TRT behandling her

Lenire Bimodal Nevromodulasjon

Lenire er et hjelpemiddel som reduserer tinnitus-symptomer ved hjelp av bimodal nevromodulasjon. Lenire er utviklet av Neuromod Devices, et irsk medisinisk teknologisk firma som utvikler hjelpemidler med nevromodulerings-teknologi.

Selskapet ble etablert i 2020, og deres ledende produkt er Lenire som fra våren 2022 er tilgjengelig i Norge. Lenire er en innovativ og lovende nyhet innen tinnitusfeltet.

Frem til i dag har det blitt utført kliniske undersøkelser på mer enn 500 personer som har testet Lenire. Lenire sin publiserte TENT-A1 studie viser at 86,2% av deltakerne rapporterte en bedring på deres THI score allerede etter 12 uker med behandling. 80,1% rapporterte vedvarende bedring 12 måneder etter behandlingen.

HØRs audiografer har gjennomgått opplæring i utredning, tilpasning og oppfølging i Lenire-behandling av Neuromod Devices, og er de eneste audiografene i Norge som kan tilby denne behandlingen.

Lenire leverer milde elektriske pulser til tungen kombinert med lyd som spilles gjennom hodetelefoner for å forme langsiktige endringer i hjernen. Ved å benytte seg av hjernens plastisitet reduseres oppmerksomheten rettet mot tinnitussignalet. 

Enheten tilpasses og brukes i samsvar med en skreddersydd behandlingsplan satt sammen av din kvalifiserte audiograf. Utstyret er praktisk og enkelt å bruke i hjemmet ditt.

Priser:

 • Utredning 3300,-
 • Behandlingspakke 6 måneder; 8750,-
 • Lenire hodetelefoner, Tungestimulator og Lenire- enhet; 34800,-
Les mer her om Lenire behandling

Kognitiv adfersterapi

HØR klinikkene er samlokalisert med audiopedagoger som tilbyr kognitiv atferdsterapi for tinnitus/øresus. Metodene går ut på individuelt tilpasset veiledning og opplæring i avspenningsteknikker, fokuseringstrening og lyttetrening.

1 januar 2022 kom en lovendring som gjør at Helfo dekker kognitiv adferdsterapi hos audiopedagog for alle med tinnitusproblematikk. Du som kunde trenger en henvisning fra lege, og vil da ikke ha noen egenandel på konsultasjonene hos audiopedagogen.

Kognitiv terapi ved tinnitus er en svært godt dokumentert behandlingsmetode. Metoden er spesielt effektiv for deg som er svært bekymret for egen tinnitus eller opplever mye stress med tinnituslyden.

Metoden tar tak i tankemåtene dine i forhold til lyd, og kan være effektiv når det gjelder å fjerne eller endre tanker som opprettholder plagene. Dette er et verktøy du vil ha god nytte av i mange situasjoner, og kognitiv atferdsterapi vil kunne hjelpe med å redusere angst og depresjon, samt bedre søvnkvalitet og minske oppmerksomheten på tinnitusen.

Det kan også være at du har hatt et større stressnivå over tid og utviklet et dårligere pustemønster. I starten av behandlingen får du opptrening i bruk av noe som kalles progressive avslapningsøvelser. Disse øvelsene skal gi deg god kunnskap og kontroll over egne muskulære spenningsnivå, og lære deg å få dypere pust som påvirker nervesystemet. Ikke minst vil det å lære øvelser som er korte og effektive kunne være til hjelp i vanskelige situasjoner med lyder.

Før behandling hos audiopedagog er det viktig at det er gjort en grundig utredning først. Audiografene vil etter utredningen gi informasjon og råd om hvilken behandling som passer deg best. Om kognitiv atferdsterapi er noe du vil prøve vil også audiografene hjelpe deg med å skaffe en henvisning til audiopedagogene.

Muskulær tinnitus

Muskulære spenninger særlig i nakke, kjeve og skulder-området kan være årsak eller bidra til økende tinnitus opplevelse. Ofte merker du selv at tinnitusen endrer seg ved bestemte bevegelser. Finner HØRs audiograf grunnlag for mistanke om muskulære koblinger ved utredningen vil du bli anbefalt videre muskulær utredning hos vår faglige samarbeidsparter NEMUS. En videre utredning kombineres ofte med behandlingstiltak fra HØR.

Hos NEMUS jobber erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter med kompetanse og erfaring på muskulær tinnitus, de utreder og gjør riktige tiltak for å bedre og redusere din tinnitus-problematikk. Tiltakene kan for eksempel være manipulasjon av ledd, styrketrening, muskulær eller intramuskulær-behandling. Du kan bestille time direkte til Nemus uten henvisning. Les mer om muskulær tinnitus og vårt samarbeid med NEMUS her.

Våre audiopedagoger bidrar også innen muskulær tinnitus. De benytter avspenningsøvelser i sin behandling som letter på muskulære spenninger. For muskulær tinnitus er det mange ganger hensiktsmessig å følge behandling både hos HØRs audiopedagoger og NEMUS.

Les mer om Muskulær tinnitus her

Kilder:

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid